Think Lodz

Benchmark w wykorzystaniu pustostanów

Jak wykorzystywać opuszczone budynki 

 

Paryskie sposoby na opuszczone budynki

Stolica Francji przyjęła nowe zasady w celu zwalczaniu globalnego ocieplenia oraz optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury i zasobów. Celem długofalowym Paryża jest osiągnięcie neutralności emisji dwutlenku węgla do 2050 roku oraz jednoczesne poszanowanie dziedzictwa architektonicznego.

 

Nowe życie pustostanów

Obecnie blisko 70% pozwoleń planistycznych koncentruje się na projektach przekształceniowych. Z prawie 1500 zezwoleń ponad 1200 dokumentów jest wnioskami o przekształcenie istniejącej tkanki miejskiej. Jest to inicjatywa opracowana przez lokalny urząd odpowiedzialny za planowanie urbanistyczne i architekturę Paryża, który ma na celu racjonalizację sektora budowlanego. Zgodnie z najnowszymi badaniami 36% emisji gazów cieplarnianych w Europie pochodzi z sektora budowlanego. Nowatorskie podejście Paryża ma stopniowo zmniejszać ten wynik.

Obecna polityka miejska Paryża łączy w sobie trzy kluczowe zobowiązania:

  • ochrona
  • ulepszanie
  • przekazywanie dziedzictwa przyszłym pokoleniom

Co istotne, wszystkie te działania są podejmowane we współpracy z mieszkańcami. W Paryżu współtworzenie nabiera nowego znaczenia. Urzędnicy zadają pytania i wsłuchują się w głos mieszkańców przy decyzjach na temat rewitalizacji starej tkanki miejskiej. Od mieszkańców stolicy Francji w dużym stopniu zależy to, jak przeobrazi się ich najbliższa okolica.

 

Transformacja urbanistyczna

Doskonałym przykładem działań współtworzonych i wykorzystujących starą zabudowę jest szpital Saint Vincent a Paulo, który w 2012 roku został wyłączony z użytku. W 2017 roku rozpoczęto transformację obiektu, którego początki datuje się na 1638 rok. Ponieważ teren szpitala i otaczających go budynków jest duży, dlatego zaplanowano tutaj stworzenie nowej dzielnicy, która obejmie cztery bloki, zachowanie 60% zabytkowej zabudowy oraz wykorzystanie 4000 m2 terenów zielonych. Całość ma mieć 60 000 m2 powierzchni użytkowej, z czego ok. 43 000 m2 zostanie przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe. Z tego 50% będą stanowić mieszkania socjalne, co stanowi z kolei próbę naśladowania Wiednia, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule. Dalsza część terenu ma być przeznaczona na żłobek, przedszkole oraz szkołę z salą gimnastyczną. Kolejne 7500 m2 będzie przeznaczone na handel i usługi. Swoje siedziby znajdą tutaj firmy, sklepy oraz działalność kulturalna i twórcza. Ponadto przestrzeń będzie tak zaplanowana, że dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii będzie odzyskiwała ciepło z sieci kanalizacyjnej realizując strategię zero waste.

 

Parking po przebudowie

Kolejnym ciekawym przykładem transformacji jest ponowne wykorzystanie wielopoziomowego parkingu. Obiekt ten zlokalizowany blisko centrum władze chcą przekształcić w budynek wielofunkcyjny z biurami, mieszkaniami, przestrzenią logistyczną oraz kompleksem sportowym. Dzięki temu projektowi nowego znaczenia nabiera temat ponownego wykorzystania nie tylko samego budynku, ale również materiałów oraz sprzętu pierwotnie znajdującego się w nim.

 

Nowe życie dawnego magazynu

Innym przykładem rewitalizacji i transformacji jest duży magazyn zlokalizowany na dawnym pasie kolejowym. Pierwotnie był wykorzystywany jako stacja przeładunkowa. Obecnie ma pełnić rolę lokalnej stolicy organizacji pozarządowych. Znajdą tutaj miejsce paryskie NGO’s, organizacje ekonomii społecznej oraz przestrzeń artystyczna, a całość ma się zamknąć w tematyce kultury, mody oraz zrównoważonego wykorzystania żywności. Ten projekt jest już w trakcie realizacji, a swoje miejsce już znalazły w nim m.in. nowoczesny teatr, sklep z produktami używanymi oraz restauracja serwująca dania do dziesięciu Euro.

 

Paryski przykład już dzisiaj stanowi doskonały wzór do naśladowania. Właściwa transformacja istniejących budynków oparta na konsultacjach społecznych może przynieść wiele dobrego zarówno dla środowiska jak również dla lokalnej społeczności.

#wspoltworzenie #wspolzarzadzanie

 

Źródło: https://www.tomorrow.city