Think Lodz

Projekty

ThinkLodz dla Ukrainy

Kontekst

Tak jak niewielu z nas jeszcze w połowie lutego wierzyło w realność groźby wojny, tak wielu Polaków wraz z jej wybuchem z pełnym poświęceniem zaangażowało się zarówno w pomoc Uchodźcom z Ukrainy, jak i wsparciem bytowym i materialnym bestialsko zaatakowanym Ukraińcom. Nie mogło w tych wysiłkach zabraknąć także Fundacji Łódź oraz osób z nią związanych. Wielu z nas zaangażowała się w tych obszarach, z którymi byliśmy związani najbliżej i w których nasza pomoc była najbardziej efektywna. Dotyczyło to także tych najsłabszych – dzieciom z domów dziecka, w tym także tych, które znajdowały się w obszarze bezpośredniego zagrożenia i wojny.

Cel:

W sposób naturalny kluczowym celem projektu, jeśli te działania można w ogóle tak nazwać, była pomoc tak wielu zagrożonym śmiercią osób z Ukrainy, w tym przede wszystkim kobietom i dzieciom. Dotyczyło to nie tylko ewakuacji i stworzenia bezpiecznych warunków życia, ale także opieki medycznej, edukacji, rozwoju społecznego itp.

Przebieg:

Od początku wybuchu wojny wiele osób związanych z Fundacją Łódź zaangażowało się w pomoc potrzebującym osobom z Ukrainy. Nie o wszystkich wiemy. Wiele działań wciąż się toczy. Niemniej podkreślić należy zaangażowanie całej Społeczności ThinkLodz, w tym w szczególności Pani Alicji Bień i Pana Waldemara Olbryka (wsparcie prawne i pomoc w ewakuacji osób z Ukrainy do Francji), Pana Mirosława Misztala, Pana Grzegorza Sondeja, Pana Sławomira Lachowskiego, Pana Pawła Zynera, (pomoc w zakwaterowaniu i przyjęciu Ukrańców pod własny dach) czy Pani Joanny Chełmińskiej, Pana Janusza Mikołajczyka, Pana Jacka Ciepłuchy, Pana, Szymona Midery, Pana Janusza Kruka czy Pani Dagmary Mielczarek (wsparcie bezpośrednie oraz pośrednie w ewakuację, opiekę medyczną, wsparcie socjalne, materialne i bytowe itp.).

Warto także wskazać, że Fundacja wspierała działania Fundacji Happy Kids, która przy współpracy z innymi instytucjami (w tym także organizacje takie jak Save the Children czy UNGC – agenda ONZ w Polsce) rozpoczęła proces ewakuacji dzieci z domów dziecka w Ukrainie przy współpracy z ukraińskim Ministerstwem spraw społecznych. Dzięki poświęceniu i bezinteresownemu oddaniu wielu osób, w tym kilkoro członków Rady Fundacji Łódź, do dzisiaj udało się ewakuować z Ukrainy ok. 1500 dzieci wraz z opiekunami, które obecnie przebywają w 14 ośrodkach na terenie całego naszego kraju. Warto nadmienić, że od początku wojny ewakuowano z Ukrainy 10 tys dzieci z domów dziecka, z czego ok 3 tys do Polski. Oznacza to, że 50% ewakuowanych dzieci trafiło do Polski za sprawą naszego wspólnego wysiłku i pod przewodnictwem Fundacji Happy Kids.

Wszystkie te prace toczyły i toczą się w nadzwyczajnych warunkach – bez jasnych uregulowań prawnych, pod presją ataków, zagrożenia życia, chaosu informacyjnego, deficytu niezbędnych zasobów – pieniędzy, środków transportu, centrów pobytowych itp. Jesteście Wielcy!

CDN:

Mamy świadomość, że wsparcie to będzie jeszcze przez dłuższy czas potrzebne. Obecnie osoby, którym zostało udzielone wsparcie, w tym dzieci z Ukrainy czują się dobrze, są bezpieczne, a ich podstawowe potrzeby są zaadresowane.

 To nie jest koniec…niestety należy oczekiwać, że dramat i koszmar wojny sprawią, iż w najbliższych miesiącach pojawią się dodatkowe potrzeby wsparcia i pomocy! Mamy nadzieję, że pobyt tych osób w Polsce nie będzie trwał zbyt długo, a zło wojny przeminie.