Think Lodz

Rada Łodzian

mgr Aleksandra Sapiechowska-Krakowiak

Lepiej żyć

Działania, których celem jest poprawa jakości życia. Szkolenia i warsztaty mające wpływ na  rozwój samoświadomości oraz poprawę jakości życia:

  • osób dotkniętych m.in. wykluczeniem społecznym, depresją, samotnością ;
  • osób, które z racji wykonywanego zawodu mają bezpośredni wpływ na dzieci, młodzież lub dorosłych (w tym z wymienionych grup społecznych)

Przeprowadzenie 2-godzinnego szkolenia dla pracowników Fundacji Dom w Łodzi. Szkolenie dotyczyło tematu „Bycia chcianym i niechcianym”.  Opierało się na doświadczaniu sytuacji, które oprócz konfrontacji z własnymi doświadczeniami mają przełożenie na poprawę jakości opieki nad dziećmi – podopiecznymi Fundacji Dom w Łodzi.