Think Lodz

Rada Łodzian

Jolanta Chełmińska

Wojewoda łódzki

Z ludźmi i dla ludzi

Pomoc rodzinie zastępczej w rozwiązywaniu problemów. Są to dziadkowie, którzy podjęli się opieki nad dwójką swoich wnucząt.  Zachęcam wszystkich do bycia pomocnym potrzebującym. Nie bądźmy obojętni!