Think Lodz

Rada Łodzian

robert laudan

Dbanie o nasze środowisko – roślinność obok domów

Zebranie kilku worków śmieci – najczęściej butelki po piwie.