Think Lodz

Sadzimy Wspieramy Rotary Club Łódź Reymont

 Dzisiaj przedstawiamy Wam kolejnego darczyńcę,
który zaangażował się w pomoc łódzkim fundacjom
Odbiorcą wsparcia jest Fundacja im. Brata Alberta
Dziękujemy, że jesteście z nami
Dęby Rotary Club Łódź Reymont są posadzone przy rondzie Inwalidów
Zachęcamy wszystkich do udziału w naszej akcji,
Każdy z Was może pomóc