Think Lodz

Sadzimy Wspieramy Spółdzielnia

Mamy kolejnego partnera w Akcji Sadzimy Wspieramy
dzisiaj przedstawiamy Wam Restaurację Spółdzielnia,
która zaangażowała się w pomoc łódzkim fundacjom
Odbiorcą wsparcia jest @Fundacja Happy Kids
Dziękujemy, że jesteście z nami
Drzewa Spółdzielni są posadzone przy ul. Rokicińskiej
To ostatnie dni akcji i tym bardziej zachęcamy wszystkich do udziału w naszej akcji,