Think Lodz

Singapur – lider inteligentnych systemów transportowych

Singapur – lider inteligentnych systemów transportowych 

 

Singapur to ewidentny lider w obszarze rozwoju inteligentnych miast. Ciągły postęp w zarządzaniu danymi, poszerzanie metod analitycznych, wdrażanie nowych rozwiązań to filary tego podejścia. A wszystko to z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju i jakości życia mieszkańców. Centralnym elementem tej strategii jest przełomowy, inteligentny system transportowy, uważany za najrozleglejszy na świecie.

Inteligentne systemy transportowe wykorzystują szereg technologii informacyjnych, informatycznych i komunikacyjnych do efektywnego zarządzania różnymi środkami i rodzajami transportu miejskiego. Czujniki i inne elementy IoT (ang. Internet of Things) zbierają dane o pojazdach, infrastrukturze transportowej i warunkach meteorologicznych. Następnie przesyłają je do centrali zarządzania ruchem, gdzie są przetwarzane i analizowane. Pozwala to władzom i użytkownikom podejmować bardziej świadome i lepsze decyzje dotyczące mobilności miejskiej.

Wiele miast na świecie również wprowadziło te technologię w ramach różnych wymiarów mobilności.

  • Miasta Ameryki Łacińskiej, m.in. São Paulo czy Mexico City wprowadziły ograniczenia związane z liczbą aut jeżdżących po ich ulicach, aby zmniejszyć natężenie ruchu. Celem jest ograniczenie ruchu o około 20%. Elementem tego systemu jest monitorowanie ruchu samochodów na podstawie tablic rejestracyjnych. Na przykład w Santiago de Chile rozmieszczono w kluczowych miejscach ponad 400 kamer, które odczytują i identyfikują tablice rejestracyjne pojazdów naruszających przepisy ruchu drogowego
  • Moskwa zebrała wszystkie swoje usługi transportowe w jedno miejsce, tworząc aplikację mobilną „Moskwa Transport”. Platforma ułatwia obywatelom podróż po mieście wszystkimi dostępnymi środkami transportu publicznego. Dzięki temu rozwiązaniu, w ciągu ostatniej dekady Moskwa skutecznie zreorganizowała przepływ ruchu około 80% swojej rozległej sieci dróg i ulic.

Wracając do wcześniej wspomnianego Singapuru, W latach 2017-2022 miasto odnotowało niemal dwukrotny wzrost intensywności przemieszczania się ludzi – zarówno mieszkańców, jak i turystów. To zmotywowało władzę do zastosowania inteligentnego systemu transportowego, opartego na innowacyjnych rozwiązaniach i nowych technologiach.  

Oprócz rozwoju aplikacji mobilnej MyTransport.SG, kraj poszedł o krok dalej, integrując różne rozwiązania:

  • Automatyczny system inspekcji torów, bazujący na czujnikach obrazowania i skanerach monitorujących stan torów w czasie rzeczywistym;
  • System zarządzania majątkiem kolejowym, zbierający informacje z wszystkich pociągów i innych, aby lepiej ocenić i przewidzieć stan całej sieci i jej komponentów;
  • Narzędzia analizy predykcyjnej i wizualizacji danych, by przewidzieć i analizować zachowania podróżnych;
  • Sztuczna inteligencja stosowana do poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwiania planowania miejskiego;

Co ciekawe, Singapur opracował swój inteligentny system transportowy jako pierwszy, już w 2005 roku. To dało mu znaczną przewagę nad innymi miastami, które odwlekały decyzję o cyfryzacji mobilności miejskiej. Singapur zaczął od:

  • Wprowadzenia elektronicznego systemu taryf drogowych, wdrożony w celu regulacji dostępu do centrum miasta. Z czasem ewoluował i stał się bardziej zaawansowany.
  • Stworzenia systemu monitorowania autostrad, który służy do informowania kierowców w czasie rzeczywistym o wypadkach drogowych na głównych drogach.
  • Zniechęcania do korzystania z prywatnych pojazdów. Zaskakująco, tylko 15% mieszkańców Singapuru posiada samochody, ponieważ uzyskanie prywatnego pojazdu wymaga nabycia kosztownego certyfikatu, który jest ważny tylko 10 lat.
  • Obowiązkowej zasady ustępowania miejsca na drodze autobusom. W Singapurze nielegalne jest blokowanie autobusów przed włączeniem się do ruchu.

Zbiór działań podejmowanych przez Singapur w zakresie inteligentnych systemów transportowych pokazuje, że ich przywództwo opiera się na spójnej strategii, innowacyjności oraz gotowości do wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Inne miasta również zaczynają wprowadzać te zmiany, ponieważ przyczyniają się one do poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju. Warto jednak pamiętać, że osiągnięcie wysokiego poziomu zrównoważonej mobilności miejskiej wymaga nie tylko inwestycji w infrastrukturę, lecz także zmiany sposobu myślenia i codziennych nawyków mieszkańców.

Przy tak pozytywnej sytuacji Singapuru pojawia się wiele pytań dotyczących przyszłości polskich miast. Czy podobne rozwiązania mogłyby być stosowane w polskich aglomeracjach? Czy polskie miasta są gotowe na tak ambitne wyzwania? A co najważniejsze – czy władze oraz mieszkańcy byliby skłonni zmienić swoje nawyki na rzecz bardziej zrównoważonej mobilności miejskiej? Aby uzyskać te kluczowe odpowiedzi, polskie miasta, dążąc do osiągnięć podobnych do Singapuru, muszą skupić się na najważniejszych aspektach sukcesu miasta – państwa, adaptując je jednak do lokalnych realiów. Nie będzie to możliwe bez odpowiedniego przygotowania, opartego na analizie, kompleksowych badaniach, dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami, a przede wszystkim – otwartości na zmiany i zaangażowania w długoterminowe strategie. Odpowiednie kroki i obranie poprawnego kierunku działań przyniosą korzyści zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom.

Źródło:

https://www.tomorrow.city