Think Lodz

Miasta w służbie silver generation

łódź miasto łódź silverzy

Nie jest tajemnicą, że globalnie nasze społeczeństwo starzeje się. Dzięki postępowi medycyny i wzrostu dobrobytu żyjemy dłużej. Szacuje się, że do 2030 roku populacja ludzi starszych na świecie będzie wzrastać 3,5 razy szybciej niż cała populacja.  Współczesna gospodarka musi zatem zaadoptować się do zamiany struktury wiekowej społeczeństwa.

  • Świadomość potrzeb seniorów
  • Silver Tsunami
  • Smart rozwiązania dla seniorów
  • Inspiracje z Azji
  • Co oferuje Łódź

Współcześni seniorzy daleko odbiegają od wizji niedołężnego staruszka. Silverzy coraz częściej akcentują chęć aktywności zawodowej i społecznej, jawią się również jako wymagający konsument. W reakcji na te zmiany poza dostosowaniem infrastruktury i opieki zdrowotnej, gospodarka musi być przygotowana na świadomą odpowiedzieć na potrzeby społeczne i konsumenckie osób dojrzałych.

Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 55+ w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, natomiast w 2050 roku liczba ta ma wynieść 13,7 mln. Silverzy będą więc stanowić około 40% ogółu ludności Polski. Według danych z 2021 roku silverzy w wieku 65+ w Łodzi stanowią 20,7% wszystkich mieszkańców, a samym województwie łódzkim wieku 55-64 jest aż 342 263 osoby.

 

Świadomość potrzeb seniorów

Poza oczywistymi potrzebami medycznymi czy infrastrukturalnymi  dla tej grupy, nie sposób nie dostrzec potrzeb społecznych seniorów. Silverzy chcą być aktywni zarówno zawodowo jak i towarzysko. Powstają więc Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Kluby Seniora. Osoby w wieku 55+ chętnie korzystają z zajęć językowych i sportowych. Nie mniej odpowiedź rynku na ich potrzeby nie jest wystarczająca.

Obecnym seniorom daleko do stereotypowego obrazu niesprawnego staruszka prowadzącego domatorski styl życia. Współczesne osoby starsze chcą dalej realizować swoje pasje, spełniać się zawodowo, nawiązywać nowe znajomości i podróżować. Silverzy prowadzą de facto bardzo satysfakcjonujący tryb życia. Chętnie się uczą, mają konta na portalach społecznościowych, są zaangażowani. W Wielkiej Brytanii seniorzy zabierają głos podczas forów seniorów „Speaking Up For Our Age”, które reprezentują stanowisko i potrzeby osób starszych w obszarze usług publicznych.

 

Silver Tsunami

Na rynku pracy możemy obserwować nowy trend określany mianem Silver Tsunami. Dotyczy on aktywności zawodowej, głównie osób z pokolenia Baby Boomers. Doprecyzowując, mówimy o osobach urodzonych w latach tzw. wyżu demograficznego czyli w latach 1946-1964. Kryzys systemów emerytalnych w wielu krajach a także rosnąca długość życia przyczynia się do tego srebrnego zjawiska. Nie mniej, Silver Tsunami odnosi się ogólnie do aktywności zawodowej seniorów. Ich specjalistyczna wiedza, dobra organizacja i zaangażowanie, a także skrajnie odmienne podejście do życia i pracy zawodowej niż młodszych pokoleń jest dużym atutem. Poza tym starsze pokolenie nie odbiega znacząco od młodszego. Silverzy korzystają z technologii, podróżują, mają niesłabnący apetyt na życie a przede wszystkim czują się młodzi.

 

Smart rozwiązania dla seniorów

Coraz większa liczba start-upów wkracza na srebrny rynek by odpowiedzieć na ich potrzeby. Aplikacja mobilna Streetco jest kierowana do pieszych o ograniczonych możliwościach mobilnych. Pozwala opracować trasy bez barier dla osób niepełnosprawnych czy seniorów. Z kolei buty firmy E-vone zostały opracowane w taki sposób by informować o upadku osób, które je noszą. Urządzenie wmontowane w strukturę obuwia pozwala wykryć każde odchylenie od pozycji pionowej a następnie informuje bliskich o upadku. Dzięki geolokalizacji pozwalają precyzyjnie określić położenie człowieka. Następnie buty zaczynają wibrować informując tym samym osobę która je nosi, że sygnał został odebrany.

Na rynku od lat są również znane smartwatche dla seniorów monitorujące ich funkcje życiowe takie jak chociażby SiDLY Care. Opaska-zegarek w razie nieprawidłowych parametrów życiowych lub upadku wysyła sygnał SOS do służb medycznych, którzy dokonują interwencji lub rozmowy telefonicznej oraz informują bliskich.

Nie mniej rozwój technologii w srebrnym sektorze to nie wszystko. Bycie starszym dorosłym niesie za sobą nowe potrzeby w zakresie niezależności, bezpieczeństwa i mobilności. Jest również okazją do większego zaangażowania się w życie społeczności miejskiej, wzrastają też aspiracje i potrzeby konsumenckie silverów.

 

Inspiracje z Azji

Bangkok usprawnia opiekę medyczną w srebrnym sektorze. W tym celu utworzono jednostkę Home Ward Referral Centre, która wysyła personel medyczny i wolontariuszy do kontroli starszych i niepełnosprawnych pacjentów. Lekarze i pielęgniarki dzielą się danymi pacjentów z wizyt domowych oraz szpitalnych, aby móc lepiej koordynować opiekę nad starszymi pacjentami.

W Tajlandii testuje się również opiekę zdalną nad seniorami. W 2016 roku miasto Saensuk pilotowało system monitorowania opieki zdrowotnej dla osób starszych, składający się z inteligentnych urządzeń i czujników zainstalowanych w ich domach.

łódź park silverzy aktywność fizyczna

W Parku im. Adama Mickiewicza seniorzy mogą aktywnie spędzać czas. 

 

Co oferuje Łódź

W Łodzi również pojawiają się programy dedykowane dla dojrzałych dorosłych. Miasto prezentuję ofertę projektów, takich jak wsparcie dla osób 50+ w przypadku otworzenia działalności gospodarczej. Jest nim chociażby Srebrny Biznes, czyli projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do tej pory przedsięwzięcie było realizowane trzykrotnie – jest ono odpowiedzią na potrzebę działania i aktywności zawodowej silverów na rynku pracy. Łódź zapewnia również bezzwrotne mikrogranty dla nieformalnych grup seniorskich.

Z inicjatywy Subvenio oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych został utworzony w 2015 roku telefon życzliwości, który jest skierowany do samotnych seniorów. Telefon obsługuje grupa wolontariuszy 60+ którzy w określonych godzinach służą wsparciem i wiedzą swoim rówieśnikom.

Innym łódzkim działaniem jest projekt „Pudełko Życia”. Dotyczy już czterdziestu tysięcy mieszkańców miasta i funkcjonuje od 2018 roku. Pudełko Życia skierowane jest do osób starszych, schorowanych i samotnych. Polega na umieszczeniu najważniejszych informacji dla służb medycznych w ustalonym miejscu opatrzonym dedykowaną naklejką. Pudełko powinno znajdować się w lodowce, a w nim informacje o przebytych chorobach oraz kontakt do bliskich. Wszystko to co niezbędne by służby mogły efektywnie reagować w przypadku udaru lub wylewu czy innego niebezpiecznego zdarzenia zagrażającego życiu.

 

Bibliografia:

https://www.money.pl/gospodarka/tematy-impact21-silver-tsunami-czy-na-tej-fali-moze-skorzystac-gospodarka-6692630014868096a.html Materiał partnera: ImpactCEE, 24.08.2022