Think Lodz

„Łódź miastem współtworzonym i współzarządzanym”- Raport

Ostatnie lata potwierdzają, czasem w sposób bardzo bolesny, że świat, jaki znaliśmy, się kończy. Sposób funkcjonowania osób, organizacji, rynków, a nawet całych społeczności ulega zmianie. Dotyczy to także rozwoju miast oraz metod zarządzania nimi. Administracyjny, jednokierunkowy, często zhierarchizowany i zbiurokratyzowany sposób działania samorządów lokalnych staje się przeszłością.

 

Funkcjonowanie miast w nowej rzeczywistości

Miasta szukają nowego sposobu działania. Szczególnie w kontekście uwarunkowań, w jakich przychodzi im funkcjonować. Kluczowe wyzwania, jakie miasta, w tym Łódź, będą musiały zaadresować to z jednej strony

  • demografia (np.: starzenie się społeczeństwa, walka o talenty, migracje)
  • ekologia (np.: zrównoważony rozwój, niskoemisyjne źródła energii, niezależność energetyczna, gospodarka obiegu zamkniętego)
  • technologia (np.: rozwój miast w formule „smart”)
  • odporność i bezpieczeństwo (np.: dostępność zasobów, w tym wody, żywności czy opieka medyczna)

w tym także dostępność oraz na przykład idea 15-minutowego miasta. Z drugiej dotyczy to specyficznej sytuacji naszego miasta i takich obszarów jak rewitalizacji społeczna i infrastrukturalna, wielokulturowość, dalszy rozwój ekonomiczny zapewniający najlepszą relację kosztów życia do uzyskiwanych wartości, wartościowa edukacja, Łódź filmowa oraz inspirująca kultura.

Łódź to miasto z duszą. Ziemia obiecana z 600-letnią tradycją, choć w rzeczywistości 200-letnim rozwojem, czasem dynamicznym, nie zawsze sprawiedliwym i zrównoważonym. Miasto z przeszłością, która jest z jednej strony atrakcyjna i intrygująca, a z drugiej – obciążająca i hamująca. Całe to dziedzictwo powinno być zderzone ze wskazanymi wyzwaniami i nowym podejściem do rozwoju naszego miasta.

Warto przyczyniać się do tego, żeby Łódź była faktycznie miastem współtworzonym

 

Strategia Łodzi oparta na idei współtworzenia

Przyjęta w 2021 roku nowa strategia Łodzi, która oparta jest na idei współtworzenia, w sposób naturalny musiała wzmóc dyskusję, a przede wszystkim wyzwolić energię i uruchomić procesy przekładających idee na praktyczne rozwiązania. W tym kontekście w 2021 roku grupa osób zgromadzonych wokół Fundacji „Łódź” podjęła decyzję o potrzebie opracowania formuły przełożenia założeń strategii „Łodzi współtworzonej” na konkretne działania, procesy czy sposoby działania. 11-osobowy zespół ekspertów przez kilka miesięcy prowadził wieloetapowe i wieloobszarowe prace, których rezultatem jest przygotowany raport.

Prezentowane opracowanie jest wyrazem odpowiedzialności społeczności osób zgromadzonych wokół Fundacji „Łódź” – pierwszego Think Tanku miejskiego w Polsce. To oznaka troski oraz przejaw rzeczywistego i praktycznego zaangażowania się łódzkich przedsiębiorców, pracowników akademickich, artystów i innych osób w rozwój Łodzi. Osoby te mają głębokie przekonanie, że idea rozwoju Łodzi w oparciu o współtworzenie i współzarządzanie może z sukcesem zaadresować wskazane wyzwania i pozwoli budować „fajne miasto”. Miasto wyróżniające się wysoką jakością życia, ale tylko wtedy, gdy  strategia znajdzie swoje praktyczne przełożenie i zostanie efektywnie wdrożona.

Finalny raport porusza takie zagadnienia jak:

  • bariery i stymulanty rozwoju Łodzi w formule współtworzenia
  • nowa formuła zarządzania miastem angażująca różne społeczności
  • mechanizmy i praktyczne rozwiązania wdrożenia idei „miasta współtworzonego”
  • pomiar budowania „miasta współtworzonego”
  • prawne i finansowe aspekty współtworzenia i współzarządzania miastem
  • warunki rozwoju Łodzi w formule współtworzenia

Mamy nadzieję, że prezentowany materiał będzie użytecznym źródłem inspiracji dla aktywistów miejskich i miejskich liderów zmiany. Drogowskazem dla rządzących i motywatorem dla urzędników. To pierwsze (choć z pewnością nie ostatnie) opracowanie, które zamienia słowa na konkretne rozwiązania i wpisuje się w autentyczną dyskusję nad Łodzią odporną i szczęśliwą, silną i zachwycającą, Łodzią zrównoważonego rozwoju.