Think Lodz

Raport „Łódź – miastem współtworzonym i współzarządzanym”

Mamy przyjemność przekazać raport z prac nad projektem „Łódź – miastem współtworzonym i współzarządzanym”. To efekt prawie rocznej pracy 11-osobowego zespołu ekspertów, pracowników naukowych, osób związanych z zarządzaniem instytucjami publicznymi.

 

 

Opracowana i przyjęta strategia rozwoju Łodzi oparta na idei współtworzenia tworzy unikalne możliwości, ale także nakłada obowiązek przełożenia idei na konkretne działania, rozwiązania praktyczne. Raport dokonuje diagnozy stanu wyjściowego, w tym barier i stymulant rozwoju Łodzi w formule „Co-Creation” oraz proponuje systemowe podejście do rozwoju Łodzi wraz z szeregiem mechanizmów pragmatycznej realizacji. Całość jest uzupełniona o ocenę prawno-finansową rozwoju miasta z zaangażowaniem potencjału ich społeczności.
To pierwsze tego typu opracowanie przygotowane przez pierwszy w Polsce Think Tank miejski – Fundację „Łódź”. Projekt, który w pełni został sfinansowany ze środków własnych Fundacji. Dziękujemy osobom, dzięki którym projekt mógł być zrealizowany, a przede wszystkim Członkom Rady Fundacji – to ich wsparcie pozwoliło na realizację tego przedsięwzięcia.