Think Lodz

Rada fundacji

Radosław Wiśniewski
Grzegorz Sondej
Prof. dr hab. Adam Mariański
Maciej Kasperek
Jerzy Pietrucha
Tomasz Salski
Jacek Ciepłucha
Mirosław Misztal
Grzegorz Siewiera
Ewa Sobkiewicz
Rafał Leśniak
Krzysztof Apostolidis
Dariusz Antczak
Maciej Kasperek
Janusz Mikołajczyk