Think Lodz

Rada Fundacji

Radosław WIŚNIEWSKI

Łódź cenię za wielokulturową otwartość i historyczne poszanowanie indywidualności jednostki

Radosław Wiśniewski, Przedsiębiorca, pomysłodawca, Fundator i wieloletni przewodniczący Rady Fundacji Happy Kids, wspólnie z Andrzejem Walczakiem stworzyli Fundację „Łódź”.

Twórca i większościowy akcjonariusz GK Redan, członek rady nadzorczej spółki, właściciel i członek zarządu Top Secret  sp. z o.o., współtwórca i członek rady nadzorczej TXM. S.A., współtwórca GK Naprzód (obecnie Rekeep Polska S.A.), współtwórca, udziałowiec i członek zarządu Real Development Group,  współtwórca „ Hotele ADC” sp. z.o.o,  pomysłodawca, fundator i wieloletni członek Rady Fundacji Happy Kids. „Łodzianin Roku 2011” w plebiscycie organizowanym z inicjatywy łódzkich mediów. Członek Rady Fundacji „JiM”. Jest z wykształcenia lekarzem, z zawodu biznesmenem. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi (lekarz medycyny). Studiował w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania (program Maryland State University i Uniwersytetu Łódzkiego), uzyskując tytuł MBA. Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe w budowaniu i zarządzaniu organizacjami z obszaru handlu, usług i dzielności developerskiej.

Stworzył Fundację „Happy Kids”, dzięki której obecnie w dziewiętnastu rodzinnych domach dziecka schronienie znalazły dzieci, również rodzeństwa, które są pozbawione możliwości dorastania w swoich biologicznych rodzinach. Rodzice zastępczy i opiekunowie z pomocą Fundacji pozwalają młodym podopiecznym stworzyć jak najlepsze, naturalne warunki ich rozwoju.

Rada Fundacji