Think Lodz

Rada Fundacji

rafał Leśniak

Łódź to centrum Polski – inwestuje w nią, aby serce kraju tętniło życiem

Właściciel i Prezes Grupy BUDOMAL.

Łodzianin od pokoleń, łódzki przedsiębiorca, twórca i właściciel grupy firm budowlanych pod wspólną nazwą BUDOMAL.

Swoje życie prywatne i zawodowe związał z Łodzią i regionem. Od przeszło 30 lat skutecznie rozwija i umacnia pozycję firmy, której efekty działalności współtworzą nową jakość przestrzeni miasta w sferze budownictwa i infrastruktury. Ideą, konsekwentnie realizowaną przez Rafała Leśniaka w przedsięwzięciach budowlanych jest z jednej strony zachowanie historycznej i właściwej dla tradycji miasta formuły rewitalizacji pojedynczych obiektów oraz całych zespołów budynków, tworzących tożsamość Łodzi. Z drugie zaś, rozwój miasta poprzez tworzenie projektów dużej skali, które czynią z metropolii nowoczesny ośrodek miejski, przyjazny i użyteczny jego mieszkańcom.

Ostatnie lata działalności Rafała Leśniaka dokumentują takie projekty jak choćby obszarowa rewitalizacja historycznej zabudowy ulic: Sienkiewicza ,Tuwima (33, 35, 52), Wschodniej (20, 23, 54), a przede wszystkim ulicy Włókienniczej (4, 6, 8, 12, 14, 16). To przeszło 51 obiektów budowlanych całościowo wyremontowanych, przebudowanych zmodernizowanych i ostatecznie przywróconych miastu i lokalnej społeczności. Kolejna grupą przedsięwzięć grupy Budomal Rafała Leśniaka, służącą łodzianom to obiekty szpitalne, laboratoria medyczne i naukowe oraz ośrodki zdrowia. Znane w całej Polsce, realizowane już od przeszło 30 lat Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego (CKD) przy ulicy Czechosłowackiej jest właśnie na ukończeniu, oddane już do użytku nowe obiekty Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego (WAM) z lądowiskiem dla śmigłowców przy ulicy Żeromskiego 113, Laboratoria BRaIn i Łódzkie Centrum Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Warto również uwzględnić w dorobku Rafała Leśniaka prace związane z łódzką infrastrukturą drogową w tym projekt i realizację drogi podziemnej wraz z płytą rynku Nowego Centrum Łodzi (woonerf) pod rynkiem KOBRO.

Rafał Leśniak, jako przedsiębiorca, zatrudnia dziesiątki osób, mieszkańców Łodzi i województwa, stale współpracuje z łódzkimi z uczelniami wyższymi: Politechniką, Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Łódzkim, organizując miedzy innymi praktyki, staże i szkolenia dla studentów kierunków technicznych i budownictwa.

Osoba Rafała Leśniaka, jako biznesmena i darczyńcy, jest powszechnie rozpoznawalna i szanowana. Jego działalność jest doceniana tak w sferze inwestycyjnej jak i charytatywnej. Firma i jej właściciel zostali wielokrotnie uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami organizacji pozarządowych, organizacji konsumenckich, organizacji niosących pomoc i wsparcie najbardziej potrzebujących czy świadczących opiekę nad chorymi. Należą do nich: Fundacja „Gajusz”, Fundacja „Dom w Łodzi”, Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Krwinka, Łódzki oddział PCK. Niezmiennie od lat, Rafał Leśniak wspiera finansowo działalność łódzkich stowarzyszeń i organizacji kulturalnych w tym takich jak Festiwal Łódź Czterech Kultur, Przyjaciele Świata czy wydawnictwa literackie poświęcone historii miejsca i architekturze miasta – album „Włókiennicza” autorstwa Artura Ruska i Agnieszki Urazińskiej oraz Łódzkie Kamienice wydawnictwa Jacka Kusińskiego.