Think Lodz

Rada Fundacji

jacek CIEPŁUCHA

Łódź jest miastem unikatowym i mocno niedocenionym – zarówno przez mieszkańców jak i turystów. Na szczęście, zaczyna się to zmieniać – Łódź kwitnie, ale jeszcze dużo pracy przed nami aby przywrócić miastu dawną świetność

Prezes Zarządu Grupy Brokerskiej Quantum Sp. z o.o.

Urodzony w 1963 r. w Łodzi, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego –  prawnik,  broker ubezpieczeniowy, manager.  Aktywnie działający w zakresie renowacji łódzkich zabytków.

Rada Fundacji