Think Lodz

Bezpieczeństwo zdrowotne w smart cities

covid pandemia maseczka zdrowie ochrona

Rozwój miast zmusza nas do przyjrzenia się zagadnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego w inteligentnych strukturach miejskich. Potrzebne jest holistyczne zrozumienie wyzwań związanych z miejskim zdrowiem, ponieważ wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym wpływ chorób zakaźnych zmniejsza się, podczas gdy wpływ chorób niezakaźnych rośnie.

  • COVID-19, co pokazało nam na temat bezpieczeństwa zdrowia doświadczenie pandemii?
  • Odporność systemu opieki zdrowotnej
  • Smart troska o zdrowie

 

COVID-19, co pokazało nam na temat bezpieczeństwa zdrowia doświadczenie pandemii?

Eksperci The Economist Safe City Index 2021, zauważają że największe ogniska choroby COVID-19 w Singapurze były wśród obcokrajowców i pracowników migrujących. Tymczasem w Tajlandii w maju 2021 roku, w niektórych dniach ponad połowę przypadków stwierdzono w przepełnionych więzieniach w Bangkoku. Nima Asgari wnioskuje, że nie można ignorować zmarginalizowanych populacji w kwestiach zdrowia publicznego. Ochrona najbardziej wrażliwych przed chorobami zakaźnymi jest nie tylko etyczna sama w sobie, ale chroni jednocześnie bezpieczeństwo zdrowotne całej populacji. Warto zauważyć, że nawet tam, gdzie dostępny jest powszechny system opieki zdrowotnej, musi on uwzględniać problemy różnych społeczności miejskich. Warto przypomnieć, że istotnym problemem związanym z wahaniem odnośnie szczepienia się w Wielkiej Brytanii był brak zaufania do tego rodzaju interwencji medycznej, przede wszystkim wśród członków mniejszości etnicznych. Nasuwa to konkluzję, że społeczności, które w jakimś stopniu czuły się wcześniej marginalizowane wykazują się nieufnością do służby zdrowia, nawet w momencie tak wielkiego zagrożenia jakim była pandemia. Aby rozwiązać problem wahań dotyczących szczepionek, ważne jest, aby budować zaufanie w sposób trwały, nie tylko w obliczu sytuacji kryzysowej.

szczepienie szczepionka covid służba zdrowia zaufanie

Szczepionki na COVID-19 wywołały wiele kontrowersji 

 

Odporność systemu opieki zdrowotnej

Dostrzeżenie interakcji między nastrojami społecznymi a zdrowiem jest ważną lekcją z doświadczenia pandemii w miejskim bezpieczeństwie zdrowotnym. Warto zastanowić się jak skutecznie zarządzać zdrowiem publicznym by budować odporność całego systemu. Spójność społeczna mieszkańców i relacja obywateli z władzami budowana w zaufaniu, wydają się konieczne, by zapewnić sprawne działanie w obliczu możliwych wstrząsów dla systemu zdrowotnego. Spójny kapitał społeczny jest podstawowym warunkiem skuteczności również narzędzi informatycznych w reagowaniu na takie wyzwania jak pandemia. Zaufanie do aplikacji wspomagających w walce z COVID-19 były odzwierciedleniem zaufania obywateli dla swoich rządów, przejrzystości co do sposobu wykorzystywania danych i wiary w obietnicę, że dane będą usuwane po określonym czasie.

 

Smart troska o zdrowie

Wykorzystanie technologii cyfrowych i mobilnych pozwala stworzyć inteligentne rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej. Jednak najbardziej niedostrzegany wydaje się być aspekt społeczny. Bez wzajemnego zaufania między obywatelami a władzami i służbą zdrowia, osiągnięcie sukcesu i szybkiego reagowania w kryzysie może być trudne do osiągnięcia, mimo zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Dzięki Internetowi Rzeczy analiza i zbieranie danych zdrowotnych o pacjencie znacznie się zwiększa. Progres technologiczny pozwala nam znacznie zwiększać jakość opieki zdrowotnej jednak równie ważna pozostaje kwestia budowania wzajemnego zaufania w relacji pacjent-instytucje zdrowotne.

Na podstawie The Economist Safe City Index 2021