Think Lodz

Wyzwania dla miejskiej infrastruktury

Doświadczenie COVID-19 wymusiło na społeczeństwie między innymi, zmianę sposobu wykonywania pracy z pracy stacjonarnej na pracę zdalną. Fakt ten sprawił, że wiele osób przestało postrzegać miasto jako nieuniknione centrum fizyczne gospodarki. Zamiast tego, ludzie bardziej skupiają się na samej jakości życia. Jednym z rezultatów tych zmian, jest większe skupienie społeczeństwa na zrównoważonym rozwoju swoich okolic. Możemy obserwować zmianę oczekiwań mieszkańców – nie jest już ważniejsza mobilność a dostępność usług i produktów, co znacząco wpływa na proces planowania miast.

  • Miasta 15-minutowe
  • Czy wszystkie miasta przejdą pomyślnie transformację?
  • Przyszłe wyzwania dla infrastruktury

Miasta 15-minutowe

Mimo, że sama pandemia sparaliżowała nas na wiele długich miesięcy, to bolesne dla wszystkich doświadczenie sprawiło, że wiele planów realizacji miało swój finał wcześniej. Pandemia przyśpieszyła nasze działania i nasz rozwój. Inspirującym przykładem jest ambitny plan Paryża, by stać się miastem 15-minutowym, w którym wszystko czego potrzebują ludzie ma znajdować się w odległości piętnastu minut od wyjścia z domu.

Bruksela planuje być Miastem Bliskości, w którym na podobnej zasadzie wszystkie potrzebne mieszkańcom usługi mają znajdować się w odległości do 10 minut od opuszczenia domostwa. Australijskie Melbourne dąży natomiast do stworzenia 20-minutowych dzielnic. Warty uwagi jest fakt, że plany te powstawały jeszcze przed pandemią.

Podkreślić należy, że takie doświadczenia jak COVID-19, w perspektywie planowania miejskiej infrastruktury są zaledwie jak mrugnięcie oka. Planowanie miasta jest przecież procesem ciągłym i długotrwałym. Doświadczenie pandemii podważyło odpowiedzi na zasadnicze pytania, w jakiej formie fizyczne miasto będzie służyć mieszkańcom? Jak ukształtować je w taki sposób, żeby mieszkańcy chcieli w nim żyć?

 

Czy wszystkie miasta przejdą pomyślnie transformację?

Eksperci The Economist Safe City Index 2021 prognozują, że nie wszystkie miasta przejdą płynną transformację w kierunku zrównoważonych, zwartych obszarów miejskich. Tim Chapman, lider grupy projektowej infrastruktur firmy Arup w Londynie zauważa, że miasta, które pozostaną skoncentrowane wokół samochodów mogą nie przejść pomyślnie transformacji i zostać porzucone, ze względu na zbyt duże rozproszenie usług i dóbr potrzebnych mieszkańcom.

Dobrowolne korzystanie z pracy w domu i coraz większe przenoszenie handlu do sieci mogą powodować efekt domina w kontekście planowania miejskiej infrastruktury. Zużycie wody i energii elektrycznej może stać się w miastach o wiele bardziej zróżnicowane i prowadzić do znacznych modyfikacji planów dystrybucji.

fundacja łódź miejska infrastruktura think łódź think tank miejski

 

Przyszłe wyzwania dla infrastruktury

Przy obecnym tempie zachodzących zmian specjaliści The Economist Safe City Index 2021 szacują, że w ciągu najbliższych 30 lat miasta będą musiały zbudować porównywalnie dużą infrastrukturę jaką udało im się zgromadzić od początku istnienia danego kompleksu miejskiego. To ogromne wyzwanie wiąże się nie tylko z tempem zmian ale również z szacunkową liczbą ludności, która zakłada że do 2050 roku liczba ludności w miastach powiększy się dwukrotnie. Wpływ będzie mieć na to coraz większa liczba migracji do miast, liczba urodzeń oraz fakt starzejącego się społeczeństwa.

Podczas planowania infrastruktury miejskiej w obliczu obecnych wyzwań konieczne jest uwzględnianie terenów zielonych i planowania roślinności miejskiej. Planowanie zgodnie z naturą nie tylko pozwala tworzyć infrastrukturę bardziej opłacalną w przypadku odbudowy po katastrofie ale i pomaga schłodzić budynki budowane z materiałów pochłaniających ciepło i jest rozwiązaniem korzystnym dla klimatu. Jak podkreślają specjaliści, budowanie wbrew naturze jest kosztowne, poza tym jest działaniem wbrew oczekiwaniom współczesnego społeczeństwa. Innym wyzwaniem w przypadku zarządzania inteligentnym miastem jest odpowiednie dysponowanie już powstałą infrastrukturą miejską w inteligentny sposób.

 

Na podstawie The Economist Safe City Index 2021