Think Lodz

Cyfrowa świadomość miast – miasto online

Cyfrowa świadomość miast 

Wydajność usług miejskich wspomaganych technologią cyfrową a przede wszystkim otwartość władz na innowacje technologiczne w zarządzaniu były również obszarem badań The Economist Digital Cities Index 2022.

  • Kultura cyfrowa
  • Gotowość na AI
  • Otwarte dane

Kultura cyfrowa

Trzeci filar DCI odnosi się do oceny zaangażowania rządu i gotowości na technologię cyfrową oraz zaufania społeczeństwa. Te podstawowe czynniki mogą determinować skuteczność i inkluzywność strategii miasta w zakresie technologii cyfrowych. O bezpieczeństwie cyfrowym miast pisaliśmy w odniesieniu do poprzedniego badania The Economist Safe Citites Index.

Poziom umiejętności cyfrowych i zadowolenie mieszkańców z portali e-administracji są znacznie wyższe w miastach rozwijających się. Mieszkańcy miast o gospodarce rozwijającej się mają większe umiejętności cyfrowe niż mieszkańcy już rozwiniętych.

W badaniu The Economist najwyżej oceniono miasta takie jak: New Delhi, Dubaj, Dżakarta, Pekin, Mexico City, Manila i Bangkok. Wynik ten jest prawdopodobnie odzwierciedleniem większego wpływu platform cyfrowych na codzienne życie, gdzie obywatelom jest dużo łatwiej załatwiać swoje sprawy online kiedy napotykają na utrudnienia offline.  Dane pokazują, że poziomy zaangażowania cyfrowego są często wyższe w gospodarkach rozwijających się niż w krajach rozwiniętych. Tendencja ta jest widoczna w zarówno w e-uczestnictwie na portalach rządowych jak i we wskaźnikach komfortu publicznego online.

Buenos Aires, Dżakarta i Kuala Lumpur znajdują się w pierwszej piątce miast pod względem w pierwszej piątce miast pod względem wskaźnika dzielenia się informacjami online. Dżakarta była „światową stolicą Twittera” w 2013 roku –  7,5% wszystkich tweetów na świecie pochodziło z Indonezji. Natomiast Filipiny są obecnie światową stolicą mediów społecznościowych, z Filipińczykami  Filipińczycy spędzają średnio dziewięć godzin i 45 minut dziennie średnio dziewięć godzin i 45 minut dziennie.

Gotowość na AI

Europejskie i amerykańskie miasta przodują na świecie pod względem „gotowości na AI„. Sztuczna inteligencja jest kluczowym narzędziem dla miast i jest wdrażana m.in. w optymalizacji  ruchu, zużycia energii, projektowania usług miejskich i ich planowania. Zdolność miast do gromadzenia rosnącej puli danych z czujników i cyfrowych interakcji mieszkańców można efektywnie wykorzystać poprzez wdrożenie dzisiejszych zaawansowanych technik analizy danych. Sztuczna inteligencja może pomóc w realizacji szerszych celów politycznych, w tym zrównoważonego rozwoju i nieść korzyści społeczne. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są  już wykorzystywane do mapowania dostępności i chodników dla osób z niepełnosprawnych.  DCI stwierdza, że gotowość do AI koreluje ściśle z poziomem dochodów miasta i kraju z tymi najbardziej gotowymi na sztuczną inteligencję – mierzoną na podstawie zdolność rządu do skutecznego wdrażania AI w usługach publicznych – w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Na czele świata są Dallas, Nowy Jork, Waszyngton, Londyn, Berlin i Frankfurt. Singapur i Seul, wśród azjatyckich miast o najwyższych dochodach w rankingu DCI, zajęły odpowiednio siódme i ósme miejsce.

Warta uwagi strategia New York City Artificial Intelligence Strategy, opublikowana przez Biuro Burmistrza ds. Technologii w październiku 2021 r. przedstawia wizję miasta dotyczącą etycznej sztucznej inteligencji. Obejmuje to identyfikację szeregu uprzedzeń i wyzwań dla skutecznej i sprawiedliwej sztucznej inteligencji. Co ciekawe w założeniach m.in. cyfrowe ankiety muszą uwzględniać 40% nowojorczyków którzy nie mają wystarczającego dostępu do Internetu oraz różnorodność językową wszystkich obywateli.

Otwarte dane

Miasta europejskie i północnoamerykańskie dominują pod względem dostępu do otwartych danych i korzystania z nich. Dane o których mowa to te, które obejmują publikowanie i wykorzystywanie danych na rzecz odpowiedzialności, innowacji i wpływu społecznego. Londyn, Toronto, Paryż, Dallas, Nowy Jork i Waszyngton znalazły się w pierwszej w pierwszej czwórce (wszystkie trzy amerykańskie miasta zajmują czwarte miejsce). Seul jest azjatyckim liderem na siódmym miejscu.

Otwarte dane mają udowodnione korzyści dla gospodarki miejskiej i dobrostanu obywateli. Transport dla Londynu (TfL) w ciągu ostatniej dekady stanowił godne uwagi globalne studium przypadku. Zajmujący się z ponad 30 milionami codziennych podróży w stolicy, TfL zaczął udostępniać takie dane jak rozkłady jazdy, status usług i zakłócenia, z których każdy może korzystać bezpłatnie. Sprzyjało to rozwojowi ponad 600 aplikacji i narzędzi używanych przez prawie połowę londyńczyków. Mieszkańcy Londynu chętnie korzystają z takich firm jak Twitter, Google, Apple, Citymapper i Mapway.

Berlin rozpoczął swoją strategię otwartych danych w 2011 roku, a Portal Otwartych Danych zebrał 1 200 zbiorów danych do 2016 roku. Od tego czasu powstało mnóstwo aplikacji wykorzystujących te dane. Od tego czasu opracowano wiele aplikacji które mogą je wykorzystać dla społeczności miejskiej.

Na przykład mapy berlińskich jarmarków bożonarodzeniowych, kąpieliska (np. naturalne i baseny), interaktywne miejskie mapy oraz mapy przedstawiające częstotliwości sprzątania ulic.

Nowy Jork jest kolejnym miastem wiodącym w wykorzystywaniu otwartych danych do celów politycznych. Biuro burmistrza opracowało mapę „Ubóstwo w Nowym Jorku”, która wizualizuje geograficzny rozkład ubóstwa w całym Nowym Jorku właśnie dzięki użyciu otwartych danych pochodzących amerykańskiego badania demograficznego przeprowadzonego przez Biuro Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych.

Źródło: The Economist Digital Index 2022