Think Lodz

Cyfrowy bliźniak Singapuru

Cyfrowy bliźniak Singapuru

Singapur jest unikalnym miejscem, często uchodzącym za przykład w różnych kategoriach rozwoju. Jako miasto–państwo cechuje się wysoką gęstością zaludnienia i małą ilością dostępnej przestrzeni. Takie warunki wymagają ostrożnego zarządzania, a wprowadzane zmiany potrafią wyraźnie odbić się na mieszkańcach. Żeby sobie z tym poradzić, rząd sięgnął po nowoczesne narzędzie, które pozwoli lepiej planować i wdrażać wszelkie projekty. Mowa o cyfrowym bliźniaku – modelu miasta, który symuluje planowane inwestycje i pozwala przewidzieć ich skutki.

Czym jest cyfrowy bliźniak?

Cyfrowy bliźniak jest kopią rzeczywistego obiektu, w tym przypadku miasta. Jego istnienie jest możliwe, dzięki obecnym sposobom gromadzenia danych, które następnie zostają wprowadzone do wirtualnego modelu. Jest wiele możliwości wykorzystania takiego duplikatu, zależnie od rodzaju i ilości użytych danych. Poszczególne podmioty mogą decydować się na bliźniaki o różnej skali ze względu na wzrost kosztów wraz z większą ilością informacji. Szczególnie przydatny jest w dużych miastach, gdzie gospodarowanie zasobami jest utrudnione, a każda decyzja wyraźnie odbija się na mieszkańcach.

Wykorzystanie cyfrowego bliźniaka

Cyfrowy bliźniak wykorzystywany jest przy planowaniu jakichkolwiek zmian w mieście. Pozwala przewidzieć konsekwencje w postaci zmian choćby natężenia ruchu czy średniej temperatury. Może też gromadzić i wizualizować dane, na podstawie których powstaną przyszłe inwestycje. Przykładem tego jest gromadzenie informacji demograficznych. Na ich podstawie oszacować przyrost populacji w konkretnych częściach miasta i dopasować na jego potrzeby infrastrukturę. Innym przykładem może być organizacja miejskiego ruchu. Gdzie powinny powstać nowe ulice? Które obszary udostępnić pieszym? Które miejsca należy odciążyć? Odpowiedzi na każde z tych pytań udzieli nam cyfrowy bliźniak.

Cyfrowy bliźniak w Singapurze

Singapur zamierza użyć tej technologii w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Dzięki bliźniakowi można zebrać dane, które pozwolą określić poszczególne obszary jako bardziej lub mniej podatne na efekt zmian klimatu. W oparciu o te szacunki będzie można potem przyjąć odpowiednie strategie. Podobnie dzieje się z ruchem drogowym. Władze miasta chcą zwiększyć ruch rowerowy w mieście oraz udostępnić jak najwięcej obszarów pieszym. Wirtualny model miasta ułatwi im ustalenie optymalnych tras. Dzięki temu uda się zaoszczędzić znaczące koszty.

Platforma dostarcza też w czasie rzeczywistym dane, które są wykorzystywane do monitorowania projektu Greenprint – zrównoważonego osiedla wykorzystującego panele słoneczne, oświetlenie LED, pneumatyczny system zbierania odpadów czy rozbudowane sieci ścieżek rowerowych i chodników.

Te i inne działania są potrzebne, ponieważ Singapur jest narażony na drastyczne efekty zmian klimatu. Ze względu na wysokie zagęszczenie zabudowy i małą ilość dostępnej przestrzeni nasilone jest zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Charakteryzuje się zwiększoną temperaturą w przestrzeni miejskiej oraz wysoką różnicą temperatur między obszarem miejskim, a podmiejskim. Miasto boryka się też z dużymi opadami deszczu i powodowanymi nimi powodziami. Wobec tego walka z ociepleniem klimatu jest dla tego państwa szczególnie ważna. 10 lutego 2021 rząd ogłosił Singapore Green Plan 2030 ustanawiający cele kraju w osiągnięciu zrównoważenia klimatycznego. Władze oczekują, że technologia cyfrowych bliźniaków pomoże im w osiągnięciu wyznaczonych zamiarów.

Należy jednak pamiętać, że ostatecznie cyfrowy bliźniak jest tylko narzędziem, podatnym na błędy jak inne technologie i nie samodzielnie nie rozwiąże naszych problemów. Tym niemniej, stanowi obiecującą perspektywę na wydajniejszą i bardziej zrównoważoną przyszłość.

 

Na podstawie raportu „Delivering Climate-Resilient Cities Using a Systems Approach” World Economic Forum z 2022 roku.
Pozostałe źródła:
https://tomorrow.city/a/what-is-a-digital-twin
https://www.tomorrow.city/a/singapore-experiments-with-its-digital-twin-to-improve-city-life
https://www.itpro.com/software/digitisation/368917/mapping-an-entire-country-meet-singapores-digital-twin