Think Lodz

Działanie na rzecz klimatu – współpraca jest kluczowa!

Kooperacja między miastami, regionami, rządami i biznesem jest w stanie zapewnić skuteczne działania na rzecz klimatu miasta – podkreślają najnowsze dane od CDP (Carbon Disclosure Project).

  • blisko ⅓ miast twierdzi, że zdolność przystosowania się do zmian klimatu zależy od czynników rządowych
  • ¼  miast twierdzi, że osiągnięcie docelowych poziomów emisji zależy od polityki zewnętrznej
  • ¾  miast współpracuje z biznesem w zakresie działań na rzecz klimatu lub zamierza to zrobić do 2023 r.

Miasta zajmując 3%. powierzchni Ziemi, zużywają 78%. światowej energii i wytwarzają ponad 60% emisji gazów cieplarnianych. Czas spojrzeć prawdzie w oczy i dostrzec, że jest to ostatni moment na zmiany! Jeżeli chcecie zgłębić tą tematykę zapraszamy do lektury artykułu:
https://www.smartcitiesworld.net/news/news/report-shows-cities-reliant-on-governments-for-climate-adaptability-6985?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter

Aktualności