Think Lodz

Inteligentne zarządzanie miastem

Inteligentne zarządzanie miastem

Podstawą smart governance jest dobre zarządzanie. Zależy ono głównie od tego, jak przejrzyste, uczciwe czy otwarte są lokalne samorządy. Smart governance dąży do wzmocnienia dobrego zarządzania w celu ustanowienia i ochrony demokracji, ułatwiając komunikację i współpracę między mieszkańcami a urzędnikami. Pomocna w tym procesie jest digitalizacja.

  • Czy jest inteligentne zarządzanie miastem?
  • Jakie są korzyści z inteligentnego zarządzania?
  • Przeszkody
  • Przykładny inteligentnego zarządzania

Czy jest inteligentne zarządzanie miastem?

IGI Global definiuje smart governance jako „wykorzystanie technologii i innowacji w celu ułatwienia i wspierania podejmowania decyzji oraz planowania w ramach agencji rządowych.” Koncepcja ta proponuje poprawę procesów demokratycznych oraz transformację w zakresie świadczenia usług publicznych.

W tym kontekście smart governance definiuje akronim „Smart” jako Social, Mobile, Analytics, Radical-Openness and Trust (społeczny, mobilny, analityczny, otwarty, oparty na zaufaniu).

W każdym wypadku warto podkreślić znaczenie generowania, analizy i wykorzystania ogromnej ilości danych generowanych przez inteligentne miasta i IoT.  To zjawisko pozwala na nowy, bardziej demokratyczny, inkluzywny i zrównoważony model zarządzania publicznego.

Jakie są korzyści z inteligentnego zarządzania?

Z pomocą technologii obywatele mogą wchodzić w bezpośrednią interakcję z administracją i wyrażać swoje opinie na temat polityki lokalnej. Dzięki temu zyskujemy zaangażowanie i udział mieszkańców w tworzeniu miasta. Taka formuła pozwala urzędnikom miejskim również na feedback od mieszkańców czy dany projekt sprawdza się lub jakie są przyszłe oczekiwania i zapotrzebowanie mieszkańców.

Smart governance umożliwia obywatelom otwarty dostęp do danych związanych z administracją publiczną i alokacją budżetu. Taka przejrzystość zwiększa zaufanie do rządów.

Przeszkody

Niektóre problemy rządowe mogą nie być  wystarczająco interesujące by do debaty przyciągnąć wszystkich. Dlatego skłonienie ludzi do zaangażowania może stać się wyzwaniem. W tej sytuacji należy zaprojektować zabawne i innowacyjne narzędzia by uatrakcyjnić współtworzenie zarządcze z mieszkańcami.

Zagrożeniem dla koncepcji jest analfabetyzm cyfrowy części mieszkańców. Użyteczność aplikacji inteligentnego zarządzania może stanowić problem dla segmentu populacji bez wiedzy lub doświadczenia w środowiskach cyfrowych.

Przykładny inteligentnego zarządzania

Summerside w Kanadzie potrzebowało innowacyjnego sposobu konsultowania z mieszkańcami. Problemem był brak wystarczającego zaangażowania mieszkańców. Żeby to zmienić zainstalowano kody QR w kluczowych miejscach, gdzie obywatele mogli dzielić się informacjami i odpowiadać na pytania dotyczące zarządzania miastem.

 

System ten zwiększył wskaźnik uczestnictwa obywateli o 18% w procesie budżetowym, szczególnie wśród grupy wiekowej 15-30 lat.

W 2015 roku miasto Kakogawa w Japonii zostało ocenione jako jedno z najniebezpieczniejszych w Japonii. Smart governance pomogło nie tylko złagodzić ten problem, ale także poprawić przejrzystość w radzie miejskiej. W 2017 roku miasto wydało dekret instalujący 1475 kamer w celu zwalczania wysokich wskaźników przestępczości ulicznej. System wykrywa mieszkańców za pomocą etykiet Bluetooth. Rozwiązanie pozwala rodzicom i członkom rodziny otrzymywać powiadomienia o lokalizacji dzieci lub osób starszych za pośrednictwem aplikacji.

Aby wyjaśnić działanie, rada miasta zorganizowała ponad dziesięć spotkań z mieszkańcami, podczas których, burmistrz osobiście wyjaśnił cel polityki, odpowiadając na pytania mieszkańców dotyczące tego, co dzieje się z obrazami przechwyconymi przez system kamer. W rezultacie ponad 90% mieszkańców zaakceptowało środek i poparło tę inicjatywę. Ponadto, wskaźnik przestępczości w Kakogawie był niższy niż średnia regionalna po raz pierwszy od wielu lat.

 

Źródło: Tommorow.City

https://tomorrow.city/a/what-is-smart-governance