Think Lodz

Japońskie miasta na nowo

Japonia rozpoczyna budowę centrów miast od podstaw

 

Nowa strategia budowy i rozwoju japońskich miast

Od dziesięciu lat w Japonii są wyburzane całe dzielnice. Niektórych to oburza, miłośnicy starych budynków próbują o nie walczyć. Jednak te działania są bardzo solidnie przemyślane przez centralne oraz lokalne władze. Japońscy naukowcy ocenili, że bardziej opłacalne jest wyburzenie całej dzielnicy i postawienie wszystkiego od nowa niż próba ratowania i modernizowania obecnej tkanki miejskiej. Takie działania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez usprawnienie transportu publicznego oraz poprawę efektywności miasta jako organizmu. Zastosowanie najnowszych technologii przy odbudowie centrów ma na celu również poprawę jakości życia osób starszych, których w kraju kwitnącej wiśni jest coraz więcej. Dodatkowym czynnikiem przyspieszającym takie decyzje są warunki geologiczne i częste trzęsienia ziemi, które w naturalny sposób wyburzają starą tkankę miejską.

 

Opłacalność działań

Współczesna Japonia miała trzy okresy rozwoju gospodarczego i urbanistycznego. Pierwszy okres szybkiego rozwoju po II Wojnie Światowej spowodował napływ ludności wiejskiej do miast. Drugi etap widoczny najlepiej w latach 70 tych XX wieku spowodował nadmierne rozrastanie się miast w szerz i wzwyż, co przyczyniło się do ograniczenia swobodnej tkanki miejskiej oraz nadmiernego zanieczyszczenia. Trzeci okres, który rozpoczął się pod koniec lat 90 XX wieku charakteryzuje się wzrostem gospodarczym, ale również szybko starzejącym się społeczeństwem, co z kolei przyczynia się do rozwoju miasta zwartego.

Taka tendencja spowodowała, że japońscy naukowcy zaczęli poważnie myśleć o przyszłości swoich miast. Zaczęto nowe planowanie urbanistyczne. Ustalone trzy podstawowe kroki w celu nowoczesnego rozwoju. W pierwszej kolejności należy ograniczyć upadek urbanistyczny poprzez zmniejszenie liczby mieszkańców na kilometr kwadratowy. W drugiej kolejności należy zastosować kompaktowy model miasta poprzez właściwe wykorzystanie komunikacji miejskiej oraz optymalizacji transportu lokalnego. W trzecim etapie należy zacząć wdrażać konstrukcję inteligentnych miast, ułatwiających życie ich mieszkańcom.

 

Technologia w służbie rozwoju inteligentnych miast

Starzenie się społeczeństwa skutkuje coraz większą liczbą pustych nieruchomości, szczególnie w centrach miast. W celu poprawienia wydajności transportu oraz zmniejszenia wskaźników przestępczości związanych z niższą gęstością zaludnienia, japońskie władze reorganizują dzielnice w centrach w celu budowy miast kompaktowych. Wszystkie tego typu działania są wdrażane w oparciu i z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Kluczowymi aspektami, z którymi muszą sobie poradzić systemy oparte o sztuczną inteligencję, to przede wszystkim przepływ ludności, wykorzystanie ciepła, starzenie się społeczeństwa oraz transport publiczny.

 

Zrównoważone projektowanie urbanistyczne

Japonia od lat angażuje się i jest liderem zrównoważonego rozwoju. Takie działania przejawiają się również w obszarze planowania urbanistycznego. Poszczególne działania władz centralnych i lokalnych przyczyniają się do lepszego i bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów. Przykładami tego typu działań są m.in.:

  • budowa biurowa i mieszkalna w pobliżu węzłów komunikacji miejskiej, która zmniejsza wykorzystywanie prywatnych środków transportu
  • zagęszczanie tkanki miejskiej poprzez szczelne wypełnianie wszystkich wolnych działek
  • zabudowa o mieszanym przeznaczeniu, dopuszczająca więcej niż jedno zastosowanie w zabudowie pionowej
  • zastosowanie innowacyjnych technologii grzewczych i chłodzących zarówno w zabudowie biurowej, jak również prywatnej
  • zwiększanie terenów zielonych dla mieszkańców na terenie miast
  • projektowanie urbanistyczne nastawione na powszechną dostępność, które oznacza dostępność dla wszystkich niezależnie od wieku i stopnia niepełnosprawności

 

Przyszłość Japonii

Współczesna Japonia coraz mocniej stawia na przebudowę i nowoczesny rozwój swoich miast. Z jednej strony wpływ ma na to zmniejszająca się liczba mieszkańców, z drugiej strony wpływa na to widoczne starzenie się społeczeństwa. Nowoczesne technologie pozwalają przyciągnąć do miast nowych mieszkańców, a starszym ułatwiają codzienne życie. Nowe tkanki miejskie przyciągają nowe firmy. To w konsekwencji przyciąga nowych ludzi oraz młode talenty, które mają szansę się rozwijać.

Obserwując tendencje demograficzne na starym kontynencie, najbliższe lata pokarzą, które europejskie miasta pójdą w ślady Japonii. Zapewne miasta, które pierwsze zaczną dokonywać dużych zmian będą mogły liczyć na napływ młodych i utalentowanych, którzy wesprą stare metropolie w rozwoju.

 

Źródło: https://www.tomorrow.city