Think Lodz

Kopenhaga i Singapur z najlepszą łącznością cyfrową

Kopenhaga i Singapur miastami z najlepszą łącznością cyfrową.

Kopenhaga i Singapur według raportu The Economist Digital City Index 2022 posiadają najlepszą łączność cyfrową na Świecie. 

Znaczenie wysokiej jakości łączności internetowej w miastach jest warunkiem koniecznym do zapewnienia komfortu życia mieszkańcom oraz do wydajnej i skutecznej pracy władz miejskich i biznesu. Znaczenie poziomu cyfryzacji miast było szczególnie widoczne podczas pandemii COVID-19, kiedy wiele codziennych czynności i transakcji zostało zmienionych na cyfrowe.

Wskaźnik DCI raportu The Economist Digital Cities Index 2022 mierzy łączność według trzech wskaźników: infrastruktury cyfrowej, jej jakości i przystępności.

  • Kopenhaga
  • Singapur
  • Przyszłość rozwoju łączności

Kopenhaga

Kopenhaga wraz z Singapurem osiągnęły najwyższy wskaźnik DCI według raportu The Economist co oznacza, że są miastami o najlepszej łączności.

Dzięki pomiarowi infrastruktury cyfrowej, zarówno mobilnej i stacjonarnej oraz rozwojowi sieci 5G miasta osiągnęły najlepsze wyniki. Oceniano również przystępność cenową oraz jakość Internetu (opóźnienia i prędkość).

W ostatnim czasie Dania znalazła się na szczycie Unii Europejskiej w Union Digital Economy and Society Index obejmujących takie czynniki jak korzystanie z technologii cyfrowej przez społeczeństwo oraz łączenie technologii cyfrowej z usługami publicznymi. Sama stolica jest jednym ze światowych liderów wykorzystania technologii cyfrowej. Warto wspomnieć o Copenhagen Connecting – jest to inicjatywa inteligentnego miasta wspierająca integrację technologii i usług różnych źródeł, w tym telefonów komórkowych, GPS w autobusach, czujników odpadów aby wspierać miasto w zakresie ograniczenia zatorów komunikacyjnych, monitorowania miejskich odpadów i emisji.

Singapur

Singapurska strategia rozwoju łączności cyfrowej opiera się na uznaniu przez rząd, że gospodarka nie może opierać się głównie na geografii i odległości w kwestii budowania partnerstw. W grudniu 2020 roku wicepremier Singapuru ogłosił na konferencji National Research Foundation deklarację inwestowania w sztuczną inteligencję, rozwój 5G i cyberbezpieczeństwo aby zapewnić wzrost i rozwijać innowacyjność kraju po pandemii COVID-19.

Część finansowania z budżetu Singapuru w wysokości 25 mld dolarów obejmuje plan badawczo-rozwojowy (do 2025 roku), który opiera się na obliczeniach kwantowych i perspektyw rozwoju sieci 5G i jej zastosowań. Singapur zawarł też szereg umów dotyczących gospodarki cyfrowej z takimi państwami jak Wielka Brytania, Nowa Zelandia i Australia.

Singapurski Urząd ds. Rozwoju Mediów, podlegający Ministerstwu Komunikacji i Informacji, prowadził szereg inicjatyw mających na celu cyfryzację Singapuru w trakcie i po pandemii COVID-19. Na przykład SG Digital Office uruchomił w maju 2020 roku inicjatywę Seniors Go Digital, w ramach której zmobilizowano 1 000 cyfrowych wolontariuszy, którzy uczyli starszych obywateli korzystania z podstawowych narzędzi cyfrowych, takich jak WhatsApp i dokonywania płatności elektronicznych. Zwrot z inwestycji (ROI) w w poprawę łączności może więc być znaczący.

Przyszłość rozwoju łączności

Niestety w wielu badanych miastach wskaźnik DCI określił poziomy łączności jako zbyt niskie lub ograniczone aby mogły zapewnić kompleksową transformację cyfrową. Połowa badanych miast uzyskała wyniki poniżej 70 punktów.

Zawodne lub niedostępne usługi cyfrowe będą miały negatywny wpływ na rozwój czy przetrwanie miast. Jest to szczególnie widoczne po pandemii COVID-19 lub w odniesieniu do chociażby dzieci w trudniejszej sytuacji ekonomiczno-społecznej, które w czasie pandemii miały utrudniony lub niemożliwy dostęp do edukacji online (nawet w obszarach miejskich o dość wysokich dochodach).

Co ciekawe według badania The Economist nawet pół miliona gospodarstw domowych w obszarze Nowego Jorku nie ma niezawodnego połączenia internetowego. Z drugiej strony Waszyngton zaproponował mieszkańcom tanie lub darmowe usługi i urządzenia rodzinom, których nie stać na połączenia szerokopasmowe. Do lutego 2021 roku ponad 30 amerykańskich miast podjęło niezależne inicjatywy w celu zwiększenia dostępu szerokopasmowego po pandemii. Z kolei Dżakarta uruchomiła w 2020 roku bezpłatny program Wi-Fi wykorzystując 2 619 istniejących wcześniej hotspotów internetowych i dostarczenie 1200 kolejnych.