Think Lodz

Najbardziej mobilne miasta Świata raport 2022

Miejskie usługi administracyjne – raport The Economist Digital Cities Index 2022

Wydajność usług miejskich wspomaganych technologią cyfrową wpływa znacząco na życie obywateli i przedsiębiorstw. Ujęte w raporcie The Economist Digital Cities Index 2022 za pomocą wskaźnika DCI objęte badaniem zostały takie obszary jak portale e-administracji dla obywateli i przedsiębiorstw, technologie cyfrowe dla podróży ( jak na przykład identyfikacja biometryczna na lotniskach), aplikacje transportu publicznego oraz dostępność platform cyfrowych w obszarach zdrowia i edukacji.

  • Singapur
  • São Paulo
  • New Delhi
  • Trendy miejskie

Singapur

Singapur posiada mobilny cyfrowy dowód osobisty i kompleksowy portal usług e-administracji dla mieszkańców i firm, dzięki czemu znajduje się na szczycie rankingu DCI w tej dziedzinie. Singapurski Smart Nation and Digital Government Group (SGFinDex) jest pierwszą na świecie publiczną cyfrową platformą rządową. Platforma umożliwia osobom fizycznym dostęp do informacji finansowych przechowywanych w różnych agencjach rządowych i instytucjach finansowych. W 2018 r. uruchomiono aplikację mobilną Singapore Personal Access (SingPass) która została uruchomiona jako portal usług rządowych dla obywateli.

São Paulo

São Paulo zajmując drugie miejsce po Singapurze osiąga szczególnie dobre wyniki w zakresie usług e-administracji dla mieszkańców i firm. São Paulo wprowadziło program cyfrowy w środku pandemii, aby pomóc obywatelom w bezpiecznym dostępie do usług publicznych z domu. W ciągu tygodnia od uruchomienia zostało wydanych i zapisanych na telefonach komórkowych ponad 83 000 identyfikatorów cyfrowych. Technologie biometryczne i chmurowe zostały również wdrożone w celu poprawy dostępności i bezpieczeństwa.

New Delhi

New Delhi zajmuje trzecie miejsce pod względem usług e-administracji dla mieszkańców i firm. Częściowo odzwierciedla to sukces Aadhaar, przełomowego indyjskiego systemu tożsamości cyfrowej. Miasto zintensyfikowało również wysiłki wykraczające poza Aadhaar, ze znacznym wzrostem zaangażowania cyfrowego podczas pandemii. Poważny kryzys związany z COVID-19 w Indiach był prawdopodobnie bodźcem dla rządów i obywateli do poszukiwania sposobów dla uniknięcia tłumów i transakcji online.

Trendy miejskie

W przyszłości świadczenie usług może być wspomagane przez ambitne programy ukierunkowane na  środowisko Metaverse. Warto przywołać tutaj przypadek Metaverse Seul, który jest pierwszym miastem już funkcjonującym wraz z zapleczem usług administracyjnych w Metaverse.

Wskaźnik DCI ujęty w raporcie The Economist mierzy też miejską opiekę zdrowotną w trzech obszarach: dostępność, telezdrowie i obszar telemedycyny. Po doświadczeniu pandemii COVID-19 okazało się, że większość miast uzyskała wynik powyżej 75 pkt, co wskazuje na szerokie zastosowanie cyfrowych narzędzi zdrowotnych wspierających dobrobyt w miastach.  Obserwuje się również coraz większe wykorzystanie transakcji cyfrowych.