Think Lodz

Miasto z sumieniem społecznym – Vancouver

Vancouver to główne miasto w zachodniej Kanadzie, położone w regionie Lower Mainland w Kolumbii Brytyjskiej. Jest najludniejszym miastem w prowincji – mieszka tam około 631.000 ludzi. Obszar Greater Vancouver miał populację 2,463,431 w 2016 roku, co czyni go trzecim co do wielkości obszarem metropolitalnym w Kanadzie.

  • Atrakcyjność inteligentnego miasta
  • Miasto z sumieniem społecznym
  • Zero Waste

 

Atrakcyjność inteligentnego miasta

Vancouver zaliczane jest do jednego z najbardziej przyjaznych miast do życia. Jego wyjątkowe piękno opiera się na bogactwie naturalnym – las tropikalny, piaszczyste plaże, łagodny całoroczny klimat i obecność ponad 200 parków. Sceneria miasta przyciąga międzynarodowe firmy, startupy i przedsiębiorców, którzy preferują luźny styl życia na świeżym powietrzu. Przyczynia się to do silnego i odpornego systemu gospodarczego oraz międzynarodowej reputacji miasta jako innowacyjnego.

Dzięki zróżnicowanej gospodarce obecny jest stały wzrost w dziedzinie czystych technologii. Szybko rozwija się też sektor kreatywny – zwłaszcza w dziedzinie rozrywki cyfrowej i interaktywnej. Vancouver rozwija również gospodarkę ekologiczną. Poza tym sukcesy odnoszą i tradycyjne sektory –  jak turystyka, leśnictwo, górnictwo, transport i logistyka.

pierwszy miejski think tank fundacja łódź think lodz miasto współtworzone smart city łódź

 

Miasto z sumieniem społecznym

Klimat biznesowy Vancouver to prowadzenie działalności gospodarczej z sumieniem społecznym. Miasto jest domem dla ponad 750 przedsiębiorstw społecznie zaangażowanych w rozwiązywanie problemów we wszystkich aspektach życia. Możemy obserwować różne modele biznesowe – przedsiębiorstwa nastawione na zysk, przedsiębiorstwa społeczne non-profit i spółdzielnie.

 

Zero Waste

Mimo to w Vancouver istnieje pilna potrzeba wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie odpadów. Przewiduje się, że wysypisko w Vancouver osiągnie swój limit pojemności tonażowej do 2037 roku. Przy obecnym tempie wypełniania zamknięcie może nastąpić  nawet wcześniej. Innowacje w zakresie technologii bezodpadowych i niskoodpadowych będą miały w Vancouver kluczowe znaczenie. Miasto dąży do tego, aby do 2040 roku stać się społecznością bezodpadową, w dużej mierze dzięki wyeliminowaniu konieczności utylizacji odpadów stałych.

W mieście powstał program Zero Waste Demonstration Site Challenge, który będzie wspierał innowacje pomagające miastu osiągnąć zerową ilość odpadów i uniknięcia wcześniejszego zamknięcia składowiska.