Think Lodz

Rada Programowa

Dr Agnieszka Kretek-Kamińska

Łódź jest dla mnie miastem „w ciągłym ruchu”, w procesie zmiany, miastem dużych kontrastów, ale dzięki temu także miastem wielu możliwości.

Katedra Metod i Technik Badań Społecznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Agnieszka Kretek-Kamińska, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zagadnienia związane z rozwojem metodologii i metod badań społecznych (przede wszystkim w obszarze konsultacji społecznych, badań partycypacyjnych i ewaluacji), problematyką rozwoju lokalnego, społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej oraz kształtowania i wdrażania polityk publicznych,  socjologią wiedzy, nauki i edukacji. Jako badaczka uczestniczyła w projektach poświęconych m.in. analizom różnych aspektów funkcjonowania instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, innowacji społecznych, partycypacji obywatelskiej, kapitału społecznego mieszkańców obszarów o różnej specyfice społeczno-kulturowej, wytwarzania i upowszechniania wiedzy naukowej oraz szeregu badań ewaluacyjnych dotyczących programów edukacyjnych oraz rozwiązań i narzędzi stosowanych w obszarze pomocy społecznej.
Jest także autorką/współautorką publikacji naukowych oraz raportów badawczych dotyczących wyżej wspomnianych obszarów problemowych.

Rada Programowa