Think Lodz

Rada programowa

Dr Jacek Pogorzelski
Dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska
Dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ
Dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ
Dr Agnieszka Orankiewicz
Dr Kamil Brzeziński
Dr Agnieszka Kretek-Kamińska
Maciej Zabelski
Dr hab. Szymon Byczko, Prof. UŁ

Rada Doradcza

Ryszard Bonisławski
Jan Bocian