Think Lodz

Rada Programowa

Dr Kamil Brzeziński

Łódź jest dla mnie miastem ambiwalencji – smutku i radości, rozczarowań i satysfakcji, straconych szans i nowych możliwości!

Katedra Metod i Technik Badań Społecznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UŁ. Wcześniej przez 10 lat asystent w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu partycypacji, socjologii miasta i studiów miejskich, a także uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Ponadto uczestnik i współrealizator wielu projektów o charakterze naukowym, a także partycypacyjnym i społecznym.
Dodatkowo psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. 

Rada Programowa