Think Lodz

Rada Programowa

Jan Bocian

Łódź to miasto przedsiębiorców, a przedsiębiorczość wpisana była i jest w DNA Łodzian. Przywrócenie roli przedsiębiorców we współtworzeniu miasta i aglomeracji może przynieść nową energię dla rozwoju Łodzi i aglomeracji.

Prezes w 22@SENSE PARTNERS Sp z o.o. i  POSTLAB Sp. o.o.,  Członek Zarządu w – RDS Fund Sp. z o.o. i Inkubator Biogospodarki Nowa Ziemia Obiecana Sp. z o.o. 

Przedsiębiorca, ekspert programów międzynarodowych UNECO, UNEP, programów ramowych EU, zainteresowany rozwojem badań stosowanych, technologii i innowacji, a w szczególności ich komercjalizacją. Aktywnie współpracuje nad budową ekosystemu startupowego Łodzi oraz rozwojem innowacyjnej przedsiębiorczości. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – interdyscyplinarnych studiów ochrona środowiska (1998r.). Po studiach stypendysta Fundacji im. Sendzimira realizujący projekty
w zakresie zrównoważonego zagospodarowania wód na obszarach miejskich oraz zintegrowanej gospodarki komunalnej. Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN uczestniczący w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej, UNESCO IHP i UNEP w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami
i zrównoważonego rozwoju. Od 1995 roku przedsiębiorca, współwłaściciel i twórca nowych przedsięwzięć biznesowych. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Komercjalizacji Nauki i Technologii oraz tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych – startupów na bazie licencji MSSTC – IC2 Institute The University of Texas at Austin. Ekspert w dziedzinie energetyki, a w szczególności OZE i rozproszonych systemów energetycznych. Aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii, w tym rozwiązań systemowych wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość. Inicjator i prezes POLBIO Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Bioenergii. Członek Społecznej Rady ds. Zrównoważonej Rady przy Ministrze Gospodarki oraz aktywny Członek Grupy Roboczej KIS 4 ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju. Współtwórca nieformalnej Grupy MANU Niezależnej Manufaktury Idei – współorganizatora dyskusji „Budujemy Łódź Unikalną” w ramach poszukiwań dróg rozwoju dla Łodzi i regionu. Aktywnie zaangażowany w rozwój koncepcji samorządu gospodarczego i uwzględnieniu jego roli w rozwoju lokalnym i regionalnym. Jeden z inicjatorów i współtwórców Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji oraz obudowy tożsamości Łodzi jako miasta przedsiębiorców. Współtwórca projektu funduszu zalążkowego „Nowa Ziemia Obiecana Seed Fund” projekt otrzymał dofinasowanie programu NCBiR BrigeAlfa) zarządzanego przed RDS Fund Sp. z o.o., spółki której jest współudziałowcem. Współzałożyciel i Członek Rady Programowej Otwartego Forum Dyskusyjnego „Przyszłość gospodarcza i polityczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” – Nauka z Biznesem/Biznes z Nauką. 

 

Rada Programowa