Think Lodz

Rada Programowa

Dr hab. Szymon Byczko, Prof. UŁ

Urodziłem się w Poznaniu, moja rodzina pochodzi z Krakowa. Łódź uważam jednak za miasto ciekawe i atrakcyjne, nie przeprowadziłbym się stąd ani do Krakowa ani do Poznania... Niezwykle ciekawa jest perspektywa obserwacji jego przemian, od miasta włókniarek, które pamiętam z dzieciństwa, do dzisiejszego idącego w nową nie do końca chyba zdefiniowaną stronę. To miasto dynamicznych zmian, które dają wielkie możliwości. Czy potrafi z nich skorzystać?

Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŁ. W latach 2006 – 2015 reprezentant Naczelnej Rady Adwokackiej w szeregu sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym. Od roku 2021 przewodniczący Komisji Statutowej Uniwersytetu Łódzkiego. Poza pracą naukową wykonuje zawód adwokata, co pozwala łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką.

Rada Programowa