łódź miasto łódź silverzy

Miasta w służbie silver generation

Nie jest tajemnicą, że globalnie nasze społeczeństwo starzeje się. Dzięki postępowi medycyny i wzrostu dobrobytu żyjemy dłużej. Szacuje się, że do 2030 roku populacja ludzi starszych na świecie będzie wzrastać 3,5 razy szybciej niż cała populacja.  Współczesna gospodarka musi zatem zaadoptować się do zamiany struktury wiekowej społeczeństwa. Świadomość potrzeb seniorów Silver Tsunami Smart rozwiązania dla …

Miasta w służbie silver generation Read More »