Think Lodz

Zdrowe miasto, zdrowy mieszkaniec

Czy jesteś świadomy, że 90% swojego czasu spędzasz w pomieszczeniach zamkniętych? W takim razie jeszcze przed ukończeniem 80 roku życia spędzisz w nich aż 72 lata. Trochę przerażająca perspektywa.
Pandemia uświadomiła Nam jak ważnym aspektem życia jest świeże powietrze i zielona przestrzeń wokół. Nie od dziś wiemy, że klimat i środowisko dookoła wpływa zarówno na Nasz stan fizyczny jak i psychiczny. Możemy, więc stwierdzić, że istnieje wyraźny związek pomiędzy stanem środowiska miasta, a zdrowiem jego mieszkańców.

Zastanówmy się w takim jak projektować obszary miejskie i budynki, aby poprawił one ludzki stan zdrowia i wpłynęły na poziom zadowolenia i szczęścia mieszkańców.

Możemy wyróżnić  5 elementów składowych:

  • zieleń

“Aby zaplanować zdrową ilość zieleni miejskiej, Cecil Van Konijnendijk, profesor leśnictwa miejskiego na UBC, zaproponował wprowadzenie zasady 3-30-300: Każdy powinien widzieć ze swojego domu 3 drzewa, mieszkać w okolicy z co najmniej 30% pokryciem koronami drzew (lub roślinnością) i być w odległości nie większej niż 300 metrów od najbliższej zielonej przestrzeni, która pozwala na wielorakie możliwości rekreacyjne.”

  • powietrze

“Szacunki Europejskiej Agencji Środowiska pokazują, że około 379.000 przedwczesnych zgonów można było przypisać wysokim poziomom pyłu zawieszonego (PM2,5) stwierdzonego w 27 państwach członkowskich UE i Wielkiej Brytanii w 2018 roku.”

  • światło

“Badania wykazują, że ekspozycja na światło słoneczne może poprawić jakość snu – pracownicy wystawieni na działanie naturalnego światła śpią średnio o 46 minut dłużej w porównaniu z ich kolegami pracującymi wyłącznie przy sztucznym oświetleniu.”

  • dźwięk

“W Europie zanieczyszczenie hałasem jest drugim co do wielkości środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia. 113 milionów ludzi cierpi z powodu szkodliwych poziomów zanieczyszczenia hałasem, co prowadzi do 48,000 nowych przypadków chorób serca i 12,000 przedwczesnych zgonów”

  • ruch

“Urbaniści i projektanci powinni brać pod uwagę różne środki transportu w miastach europejskich, aby promować bardziej aktywne fizycznie zachowania. Na przykład, w 25 europejskich miastach, zwłaszcza w Europie Południowej, chodzenie pieszo stanowi ponad 40% całkowitego podziału modalnego. A według badań, w czasie epidemii Covid-19 zaobserwowano znaczny spadek aktywności fizycznej i wzrost czasu spędzanego na siedząco, zwłaszcza wśród młodych ludzi”

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat projektowania przestrzeni miasta przyszłości, zapraszamy do poniższego raportu:

Camilla Julie Hvid; Daniel Hojniak – “Zdrowe budynki, miasta i Ty; Jak projektować przestrzenie życia przyszłości.” 2021

Dostępne pod: https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/UrbanInsight_Raport_Nr_02_2021_PL.pdf

Aktualności