Think Lodz

Zrównoważona architektura

Zrównoważona architektura inteligentnych miast

 

Czym jest zrównoważona architektura

Zrównoważona architektura to forma planowania przestrzennego, która stara się w jak najkorzystniejszym stopniu wpływać na otoczenie. Są to działania, które minimalizują wpływ budynków oraz chronią środowisko. Jej efektem jest optymalizacja zasobów oraz zapewnienie dobrobytu ludzi i gospodarki po zakończeniu prac budowlanych. Biorąc pod uwagę obecne zniszczenie środowiska przez człowieka, zrównoważona architektura jest obecnie nieunikniona i stanowi jedyne bezpieczne rozwiązanie na przyszłość.

 

Główne zasady zrównoważonej architektury

Koncepcja zrównoważonej architektury narodziła się w 1987 roku wraz z raportem norweskiej minister Gro Harlem Brundtland zatytułowanym „Nasza wspólna przyszłość”. Pierwszy raz zastosowano tutaj ogólną definicję zrównoważonego rozwoju, która wykraczała poza definicje środowiskowe. Trzon dokumentu stanowiły trzy podstawowe zasady:

 • Oddziaływanie podczas budowy, eksploatacji oraz rozbiórki.
  Wszystkie te elementy muszą być możliwie zminimalizowane. Wpływać mają na to przede wszystkim:
  • Używanie materiałów pochodzących od lokalnych dostawców,
  • Priorytetowe traktowanie pasywnych systemów ogrzewania i chłodzenia oraz lokalnych źródeł energii,
  • Używanie do budowy materiałów nadających się do ponownego użycia po zakończeniu okresu użytkowania.
 • Projektowanie i administrowanie budynkiem tak, aby był tak trwały, jak jest to technicznie możliwe.
  Należy przez to rozumieć przede wszystkim unikanie ciągłych rozbiórek i przebudowywania nowo powstających obiektów budowlanych.
 • Unikanie niewykorzystanych przestrzeni.
  Stosowanie pomieszczeń wielofunkcyjnych oraz minimalizacja pustych przestrzeni.

 

Korzyści zrównoważonej architektury

 • Znaczna redukcja negatywnego wpływu na środowisko.
 • Obniżenie kosztów życia mieszkańców i osób korzystających z takich budynków.
 • Poprawa zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców.
 • Racjonalne wykorzystanie przestrzeni miejskiej.
  Szczególnie istotnie w centrach dużych miast, gdzie każdy metr kwadratowy ma olbrzymie znaczenie, a jego cena nieustannie rośnie. O właściwym zagospodarowaniu i przetwarzaniu starej tkanki miejskiej pisaliśmy w jednym z naszych ostatnich artykułów blogowych na temat inteligentnych miast.
 • Wymiana ogrzewania gazowego i węglowego na pompy ciepła.
  Tego typu modernizacja zmniejsza zanieczyszczenia chemiczne oraz emisję szkodliwych cząsteczek.
 • Pasywna kontrola termiczna.
  Takie działania wpływają na zmniejszenie lokalnego zanieczyszczenia termicznego.
 • Funkcja społeczna.
  Budynki wielofunkcyjne niejednokrotnie stają się zalążkiem do tworzenia nowej tkanki społecznej i stowarzyszeniowej. Tego typu obiekty dają możliwość kreacji nowych ruchów społecznych.

 

Trendy zrównoważonej architektury

Popularność zrównoważonej architektury nieustannie rośnie. Z jednej strony przyczyniają się do tego wymagania środowiskowe i lokalne zasady urbanistyczne. Z drugiej strony staje się to coraz bardziej opłacalne i korzystne dla właścicieli budynków. Do najnowszych trendów w tej dziedzinie należą:

 • Łączenie podłoża betonowego z konstrukcją drewnianą w przypadku górnych pięter w budynkach o konstrukcji mieszanej.
 • Domy pasywne, które ograniczają zużycie energii do ogrzewania oraz „same się chłodzą”.
 • Wykorzystywanie lokalnych materiałów budowlanych.
 • Powrót do lekkich materiałów budowlanych.
 • Lokalizowanie budynków wielorodzinnych i wielofunkcyjnych w pobliżu sieci zbiorowego transportu publicznego.

 

Najbliższa przyszłość zrównoważonej architektury

Obecnie największym wyzwaniem zrównoważonej architektury są koszty jej zastosowania. Niestety nadal wykorzystywanie zrównoważonych materiałów łączy się z większymi kosztami niż w przypadku użycia tradycyjnych metod. Mimo, że wyższa cena na starcie zwraca się poprzez niższe koszty eksploatacji, to nadal dla wielu taka różnica na starcie jest zbyt dużą barierą do przeskoczenia.
W dobie zmieniających się przepisów prawnych w wielu krajach, w tym również w Polsce zastosowanie zrównoważonej architektury stanie się w najbliższym czasie koniecznością.  Dla niektórych będzie to oznaczało wstrzymanie prac, natomiast dla pozostałych naturalne przejście do bardziej zrównoważonego świata.

 

Źródło:

https://www.tomorrow.city