Think Lodz

Inteligentne miasta zmniejszają zanieczyszczenia

Nowoczesne sposoby na zmniejszanie zanieczyszczeń w miastach

 

Jeden z głównych problemów współczesnych miast

Zanieczyszczenie powietrza w dużych miastach jest jednym z głównych wyzwań metropolii XXI wieku. Już dzisiaj dziewięć na dziesięć osób żyje w środowisku, które nie spełnia wymagań dotyczących jakości powietrza. Według najnowszych badań 99 na 100 Europejczyków oddycha szkodliwym powietrzem. Takie wyniki powodują, że europejskie władze bardzo poważnie myślą o podjęciu pilnych środków naprawczych. Doraźnych rozwiązań jest wiele, jednak w dużych miastach coraz poważniej myśli się o systemowych rozwiązaniach długofalowych. W pierwszej kolejności brane jest pod uwagę zmniejszenie wykorzystania samochodów na terenie miasta. Kolejnym elementem jest stopniowe zmniejszanie wykorzystania paliw kopalnych (przede wszystkim w ogrzewaniu i przemyśle) oraz skuteczniejsze wykorzystanie roślin.

 

Główne źródła zanieczyszczeń powietrza

 

  • nadmierne wykorzystanie paliw kopalnych

Dzisiaj największym problemem rozwiniętych państw jest nadmierne wykorzystanie paliw kopalnych. Tego typu zasoby są nie tylko nieodnawialne, ale również w największym stopniu wpływają na zanieczyszczenie powietrza. Tego typu paliwa są wykorzystywane w transporcie, energetyce, przemyśle oraz ciepłownictwie.

  • brak przetwarzania odpadów

Nadmierne wytwarzanie odpadów w połączeniu z niewielkim recyklingiem wpływa nie tylko na nadmierne zanieczyszczenie środowiska, ale również na wzrost gazów cieplarnianych.

  • chemikalia wykorzystywane w rolnictwie

Nadmierne wykorzystywanie chemii rolniczej, środków biologicznych oraz pestycydów wpływa bardzo negatywnie na gleby oraz wody powierzchniowe. Pośrednio wpływa również na zwierzęta, które żywią się na tych polach.

 

Współczesne sposoby na walkę z zanieczyszczeniami powietrza

 

  • ograniczenie ruchu kołowego w miastach

Obecnie największym źródłem miejskiego zanieczyszczenia powietrza jest nadmierne wykorzystanie pojazdów. W związku z tym kolejne europejskie metropolie ograniczają ruch kołowy w centrum wprowadzając Strefy Czystego Transportu. Sposobów na zmianę nawyków jest wiele. Do najpopularniejszych należą: wprowadzanie opłat za wjazd do centrum, zwiększanie opłat za parkowanie oraz strefy z ograniczonym ruchem lub całkowitym zakazem ruchu kołowego. Są też pozytywne sposoby. Do takich można zaliczyć m.in.: wprowadzanie zrabatowanego lub darmowego transportu publicznego oraz ulgi dla osób korzystających z roweru publicznego. W Polsce prekursorem w ograniczaniu ruchu w centrum jest Kraków, który przez wiele lat borykał się z nadmiernym smogiem. Władze miasta liczą, że dzięki wprowadzeniu odpowiednich zmian, w najbliższym czasie, zanieczyszczenie powietrza spadnie podobnie jak w innych europejskich metropoliach. Kraków za przykład i wzorzec podaje: Londyn, w którym zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu spadło o 40%, czy Berlin w którym stężenie dwutlenku azotu spadło o 25% natomiast szkodliwych pyłów zmalało aż o 60%.

  • zwiększenie roślinności w miastach

Rośliny pomagają filtrować zanieczyszczenia miejskie oraz zmniejszają hałas i zanieczyszczenia termiczne. W dużych miastach już teraz tworzy się zielone oazy oraz uzupełnia puste przestrzenie poprzez różne nasadzenia roślinne. Z uwagi na gęstą zabudowę władze metropolii stawiają na parki kieszonkowe oraz zakrzewianie pasów drogowych. W tych działaniach każde kroki mają znaczenie, dlatego Fundacja Łódź w 2023 roku zorganizowała akcję 600 dębów na 600 lecie Łodzi, sadząc 600 drzew na terenie całego miasta. Projekt cieszył się tak dużym powodzeniem, że w 2024 roku będzie miał swoją kontynuację.

  • wykorzystanie energii słonecznej w dużej skali

Pomimo, że coraz więcej gospodarstw domowych stawia na energię słoneczną poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, to prawdziwa rewolucja będzie miała miejsce dopiero po przejściu na nią przemysłu i dużych obiektów użyteczności publicznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii nie tylko energia elektryczna będzie pochodzić z energii słonecznej, ale również ogrzewanie (poprzez zastosowanie pomp ciepła) oraz inteligentne zarządzanie budynkiem.

  • nowoczesne rolnictwo

W tej dziedzinie można zauważyć tendencję do rolnictwa lokalnego lub rolnictwa zero-kilometrowego. Dzięki takim działaniom ogranicza się zanieczyszczenie powietrza spowodowane nadmiernym transportem. Ponadto nowoczesne rolnictwo idzie w kierunku technologii, która ma je usprawniać i wspomagać w zmniejszeniu zużycia chemii i pestycydów. Takie działania przyczyniają się nie tylko do zdrowszego jedzenia, ale również zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

 

Podsumowanie

W 2021 roku WHO opublikowała nowe, zdecydowanie bardziej rygorystyczne wytyczne dotyczące jakości powietrza. Takie wskazania mają pokazać jak ważnym problemem współczesnego świata jest zanieczyszczenie powietrza i jak zły wpływ na człowieka za sobą niesie. Im szybciej duże miasta nie tylko w Europie, ale również na całym świecie zaczną przeciwdziałać temu procesowi, tym szybciej będziemy mogli się cieszyć lepszym powietrzem, które nas otacza. Miejmy nadzieję, że na liście miast z najlepszą jakością powietrza już w najbliższym czasie pokaże się więcej europejskich metropolii.

 

 

Źródło:

www.tomorrow.city

www.krakow.pl