Think Lodz

Inteligentne miasta przyszłością dla nadmiernego zużycia energii

Zużycie energii elektrycznej w Polsce

W dzisiejszych czasach energia elektryczna jest wykorzystywania praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Miasta zużywają ją w nadmiarze, wykorzystując na każdym kroku. Mimo, że widać nieznaczny spadek jej zużycia, to niestety nadal większość energii elektrycznej pochodzi z paliw kopalnych.

Według GUS w 2021 roku, w Polsce, w porównaniu do poprzedniego roku zużycie spadło o 0,8% i wyniosło 1979 kWh. W tym w miastach wyniosło 1741 kWh i był to spadek jedynie o 0,6%. Pokazuje to, że zaczynamy myśleć o optymalizacji zużycia, ale proces ten przebiega bardzo powoli. Jeśli dodamy do tego informację, że w Polsce 85% energii pochodzi ze złóż kopalnych, głównie z węgla, to widzimy olbrzymi problem, z którym w najbliższym czasie trzeba będzie zacząć radykalnie walczyć.

 

Duże miasta dzisiaj

Według prognoz w 2050 roku około 70% światowej populacji będzie mieszkać na obszarach miejskich. Obecnie jest to 57% ludności. Miasta są zatem naszą przyszłością i podstawą do przejścia na zerowy bilans energetyczny. Dzisiaj marnotrawstwo energii elektrycznej wynika przede wszystkim z utrzymania i eksploatacji infrastruktury technicznej oraz transportowej. Są to przede wszystkim:

  • Oświetlenie publiczne

Z jednej strony jest znaczącym wydatkiem w budżetach miejskich, z drugiej zaś strony jest kluczowe do utrzymania porządku i bezpieczeństwa po zmroku. Obecnie szacuje się, że w Polsce należy w najbliższym czasie zmodernizować około 3 milionów lamp miejskich.

  • Transport publiczny

Na całym świecie sektor transportu odpowiada za ponad 25% zużycia energii. Wyjątkiem jest Singapur, któremu udało się przekształcić mobilność miejską w bardziej wydajną z energetycznego punktu widzenia.

 

Inteligentne miasta przyszłości

Dzięki nieustannie rozwijającej się technologii, nowoczesne aglomeracje mogą korzystać z coraz większego wachlarza możliwości ograniczenia nadmiernego zużycia energii elektrycznej w przestrzeni miejskiej.

  • Inteligentne sieci energetyczne

Przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, technologii 5G oraz sztucznej inteligencji już dzisiaj jest możliwość przekształcania miejskich sieci energetycznych w bardziej oszczędne. Właściwie zaprogramowana sieć może regulować zapotrzebowanie na energię, wykrywać problemy i awarie oraz przekształcać użytkowników w producentów.

  • Zielony wodór

Zielony wodór ma olbrzymi potencjał, szczególnie w transporcie miejskim. Biorąc pod uwagę jego niższy ślad węglowy, w porównaniu z istniejącymi źródłami energii, pojazdy komunikacji miejskiej mogą znacznie obniżyć zużycie energii i poziom CO2 w aglomeracjach. W Polsce rozpoczęły się już pierwsze projekty związane z wykorzystaniem zielonego wodoru w transporcie. Przyszłością pozostają elektrownie wodorowe. Pierwszy tego typu obiekt powstał w Korei Południowej. Elektrownia na ogniwa paliwowe w Incheon jest pierwszą elektrownią wodorową na dużą skalę (78 megawatów), która zaopatruje 250 000 domów i ogrzewa kolejne 44 000 mieszkań.

  • Sztuczna inteligencja

Dzisiaj z pomocą dla aglomeracji przychodzi również sztuczna inteligencja. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania AI, zdecentralizowane źródła energii mogą wysyłać nadwyżki produkowanej energii elektrycznej do sieci. Sztuczna inteligencja przeprowadza również prewencyjne zadania konserwacyjne, aby zapobiegać awariom. Rosnąca liczba inteligentnych liczników generuje dane, które algorytmy sztucznej inteligencji mogą wykorzystywać do przewidywania popytu i przepustowości sieci. Sztuczna inteligencja pomaga również w sterowaniu ruchem ulicznym, płynnością przejazdu oraz ułatwianiem parkowania w centrach miast.

 

Dzięki współczesnej technologii nowoczesne aglomeracje miejskie mają coraz więcej możliwości na ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Do wzrostu dynamiki tych zmian niezbędne będą odpowiednie środki finansowe oraz uwarunkowania prawne. Dlatego tak ważne jest, aby legislacja krajowa oraz lokalna wymuszały na miastach nieustanne przyspieszanie zmian.

 

Źródła:
https://stat.gov.pl/
https://www.forum-energii.eu/pl/dane-o-energetyce/za-rok-2022
https://tomorrow.city/