Think Lodz

Ambitne miasta tak jak ambitne jednostki
powinny mieć aspiracje, chcieć czymś być

- FUNDACJA ŁÓDŹ, PIERWSZY THINK TANK MIEJSKI W POLSCE.

Barometr Rozwoju Miast

„Barometr Rozwoju Miast 2024” dokonuje pomiaru i oceny rozwoju największych miast w Polsce. Współczesne miasta mierzą się z wieloma wyzwaniami. Dotyczy to nie tylko zmian o charakterze inkrementalnym, ale także przełomowym. Zmian – których można się spodziewać, ale także takich, które są niespodziewane. „Barometr” jest rozbudowanym narzędziem diagnozy stanu i rozwoju miast w Polsce. Jest prawdopodobnie najbardziej rozległym i wszechstronnym narzędziem tego typu. Może stanowić istotny element przyszłego rozwoju miast w Polsce oraz cenne źródło wiedzy i inspiracji co do kierunków i obszarów zmian.

Raport "Łódź - miastem współtworzonym i współzarządzanym"

Mamy przyjemność przekazać raport z prac nad projektem „Łódź – miastem współtworzonym i współzarządzanym”. To efekt prawie rocznej pracy 11-osobowego zespołu ekspertów, pracowników naukowych, osób związanych z zarządzaniem instytucjami publicznymi.

600 dębów

W roku 2023 Łódź świętowała swoje 600-lecie. Fundacja Łódź podjęła w tym tez roku decyzje o uświetnieniu tej rocznicy poprzez realizację projektu, który polegał na zakupie i posadzeniu 600 drzew (600 dębów) na terenie Łodzi – na kolejne 600 lat. Wszystkie nasadzenia są robione w miejscach wskazanych i uzgodnionych z Urzędem Miasta Łodzi.

Wystawa „Łódź 1936‒1940 w obiektywie Waldemara Rode”

Raz na jakiś czas pojawia się możliwość przypomnienia dawnej Łodzi. Takiej, jaka bezpowrotnie przeminęła i dzisiaj możemy zobaczyć tylko na starych zdjęciach. Łodzi współtworzonej w duchu czterech kultur. Waldemar Rode to Niemiec mieszkający w Łodzi do 1945 roku. Był członkiem Łódzkiego Klubu Miłośników Fotografii. Jego zdjęcia eksponowano na wystawach i publikowano w polskiej prasie. W 1939 wraz z fotografem Alfredem Kissem utworzył archiwum fotograficzne, które miało na celu rejestrować obecność Niemców w Polsce. Zmarł w Niemczech w 1983 roku.

Fundacja Łódź dla Ukrainy

Tak jak niewielu z nas jeszcze w połowie mają wierzyło w realność groźby wojny, tak wielu Polaków wraz z jej wybuchem z pełnym poświęceniem zaangażowało się zarówno w pomoc Uchodźcom z Ukrainy, jak i wsparciem bytowym i materialnym bestialsko zaatakowanym Ukraińcom. Nie mogło w tych wysiłkach zabraknąć także Fundacji Łódź oraz osób z nią związanych. Wielu z nas zaangażowała się w tych obszarach, z którymi byliśmy związani najbliżej i w których nasza pomoc była najbardziej efektywna. Dotyczyło to także tych najsłabszych - dzieciom z domów dziecka, w tym także tych, które znajdowały się w obszarze bezpośredniego zagrożenia i wojny.

Fundacja Łódź Dzieciom

„Mikołajki dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego w Łodzi”. Polega na organizacji w okresie Świąt Bożego Narodzenia kilkugodzinnego wydarzenia dla dzieci z łódzkich oddziałów Pogotowia Opiekuńczego. Spotkania, które wywołuje uśmiech na twarzach dzieci dotkniętych trudnościami życiowymi. W roku 2023 projektem objęto prawie 150 dzieci. Poza głównym wydarzeniem i spotkaniem z Mikołajem na ul. Piotrkowskiej 89, dzieci otrzymały paczki świąteczne, uczestniczyły w grach i zabawach oraz pokazie filmowym w kinie Helios. To dzień, w którym marzenia tych najmniejszych się spełniają.

W rodzinie siła – Miasto Rodzinnych Domów Dziecka

Projekt społeczny tworzący szansę dla porzuconych dzieci na relatywnie normalny rozwój w rodzinie (piecza zastępcza - Rodzinne Domy Dziecka) zastępczej i przez to redukcję liczby dzieci przebywających w tzw. instytucjonalnej pieczy zastępczej. Celem projektu jest opracowanie rozwiązań organizacyjnych, prawnych, finansowych związanych z szerszym wykorzystaniem „rodzinnych domów” w realizacji opieki nad dziećmi.

Misją ThinkLodz jest wspieranie budowania silnego, szczęśliwego i opartego na idei współtworzenia miasta poprzez tworzenie praktycznych, innowacyjnych i opartych na najlepszych praktykach rozwiązań. Zamierzeniem jest także kreowanie przyszłych liderów Łodzi oraz inicjowanie, organizowanie, ułatwianie i umożliwianie współpracy pomiędzy interesariuszami, którzy są autentycznie zainteresowani efektywnym rozwiązaniem problemów i rozwojem Łodzi.  

Ambicją ThinkLodz jest zdobycie pozycji innowatora na rynku think-tanków miejskich oraz lidera wśród organizacji profesjonalnych wspierających rozwój miast w oparciu o idee współtworzenia. Marzeniem ThinkLodz jest tworzenie przestrzeni, w której Mieszkańcy mają wpływ – współtworzą Miasto.

Idea rozwojowa ThinkLodz opiera się na założeniu budowy i rozwoju Łodzi jako miasta: w którym „chce się żyć”, w którym ludzie uśmiechają się na ulicy, którego Mieszkańcy są prawdziwie dumni z tego gdzie mieszkają, w którym etyka, zasady mają znaczenie, w którym Urzędnik darzony jest szacunkiem i pracuje na rzecz Mieszkańców, Turystów, Inwestorów…,
które rozwija się wielopłaszczyznowo.
Łodzi, w którym chcielibyśmy, aby mieszkały nasze dzieci i wnuki, w którym żyje się zachwycająco - a każdy dzień przynosi radość, uśmiech, satysfakcję.

Prof. zw. dr hab. Robert Kozielski

Bądźmy
w kontakcie

Nie możemy się doczekać, kiedy WAS usłyszymy.

ADRES
ul. Organizacji WiN 83/7
91-811 Łódź

DANE REJESTROWE
NIP: 725 230 93 21
REGON: 389011798 
KRS: 0000902738 

EMAIL
thinklodz@thinklodz.eu