Think Lodz

Razem współtworzymy Łódź

- PIERWSZY THINK TANK MIEJSKI W POLSCE.

Raport "Łódź - miastem współtworzonym i współzarządzanym"

Mamy przyjemność przekazać raport z prac nad projektem „Łódź – miastem współtworzonym i współzarządzanym”. To efekt prawie rocznej pracy 11-osobowego zespołu ekspertów, pracowników naukowych, osób związanych z zarządzaniem instytucjami publicznymi.

ThinkLodz dla Ukrainy

Tak jak niewielu z nas jeszcze w połowie mają wierzyło w realność groźby wojny, tak wielu Polaków wraz z jej wybuchem z pełnym poświęceniem zaangażowało się zarówno w pomoc Uchodźcom z Ukrainy, jak i wsparciem bytowym i materialnym bestialsko zaatakowanym Ukraińcom. Nie mogło w tych wysiłkach zabraknąć także Fundacji Łódź oraz osób z nią związanych. Wielu z nas zaangażowała się w tych obszarach, z którymi byliśmy związani najbliżej i w których nasza pomoc była najbardziej efektywna. Dotyczyło to także tych najsłabszych - dzieciom z domów dziecka, w tym także tych, które znajdowały się w obszarze bezpośredniego zagrożenia i wojny.

W rodzinie siła – Miasto Rodzinnych Domów Dziecka

Projekt społeczny tworzący szansę dla porzuconych dzieci na relatywnie normalny rozwój w rodzinie (piecza zastępcza - Rodzinne Domy Dziecka) zastępczej i przez to redukcję liczby dzieci przebywających w tzw. instytucjonalnej pieczy zastępczej. Celem projektu jest opracowanie rozwiązań organizacyjnych, prawnych, finansowych związanych z szerszym wykorzystaniem „rodzinnych domów” w realizacji opieki nad dziećmi.

Misją ThinkLodz jest wspieranie budowania silnego, szczęśliwego i opartego na idei współtworzenia miasta poprzez tworzenie praktycznych, innowacyjnych i opartych na najlepszych praktykach rozwiązań. Zamierzeniem jest także kreowanie przyszłych liderów Łodzi oraz inicjowanie, organizowanie, ułatwianie i umożliwianie współpracy pomiędzy interesariuszami, którzy są autentycznie zainteresowani efektywnym rozwiązaniem problemów i rozwojem Łodzi.  

Ambicją ThinkLodz jest zdobycie pozycji innowatora na rynku think-tanków miejskich oraz lidera wśród organizacji profesjonalnych wspierających rozwój miast w oparciu o idee współtworzenia. Marzeniem ThinkLodz jest tworzenie przestrzeni, w której Mieszkańcy mają wpływ – współtworzą Miasto.

Idea rozwojowa ThinkLodz opiera się na założeniu budowy i rozwoju Łodzi jako miasta: w którym „chce się żyć”, w którym ludzie uśmiechają się na ulicy, którego Mieszkańcy są prawdziwie dumni z tego gdzie mieszkają, w którym etyka, zasady mają znaczenie, w którym Urzędnik darzony jest szacunkiem i pracuje na rzecz Mieszkańców, Turystów, Inwestorów…,
które rozwija się wielopłaszczyznowo.
Łodzi, w którym chcielibyśmy, aby mieszkały nasze dzieci i wnuki, w którym żyje się zachwycająco - a każdy dzień przynosi radość, uśmiech, satysfakcję.

Prof. zw. dr hab. Robert Kozielski

Bądźmy
w kontakcie

Nie możemy się doczekać, kiedy WAS usłyszymy.

ADRES
ul. Organizacji WiN 83/7
91-811 Łódź

DANE REJESTROWE
NIP: 725 230 93 21
REGON: 389011798 
KRS: 0000902738 

EMAIL
thinklodz@thinklodz.eu

DYREKTOR WYKONAWCZY

tel.: 726 995 383