Think Lodz

Czego możemy się nauczyć od Brasilii?

Brasilia to jedna z najmłodszych stolic na świecie – jej projekt powstał zaledwie w 1956 roku! Miasto zostało zbudowane bardzo szybko, według dokładnie przemyślanego planu. Nowoczesna stolica została wpisana, jako jedyne miasto powstałe w XX wieku, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Projekt Brasilii zawierał w sobie dużo rozwiązań z dziedziny smart, mimo że pojęcie smart city nie istniało w czasie budowy stolicy. 

Projekt i innowacyjne rozwiązania

Kiedy ogłoszono pomysł na budowę stolicy od zera, na projektanta wybrano Lucio Coste, który rozwinął wcześniej zarysowany pomysł Jose Pessoa. Brasilia miała mieć kształt ptaka lub samolotu, ale nie jest to jedyny wyjątkowy pomysł. Ulice również nie mają nazw, a system numeracji i inicjałów. Co więcej, drogi nie mają skrzyżowań, aby uniknąć konieczności przechodzenia ze skrzyżowania na skrzyżowanie.

Powyższe rozwiązania są krytykowane nie tylko przez ekspertów w zakresie urbanistyki, ale także przez samych mieszkańców Brasili. Podkreślają, że numeryczne oznaczenie ulic może i jest korzystne, ale dla urzędników, listonosza i w kontekście pism formalnych. Jednak w rozmowie są bardzo uciążliwe.

Przekraczanie ulicy jest także trudne dla mieszkańców– stają przed wyborem przebiegnięcia przez wielopasmową drogę, którą auta jeżdżą bardzo szybko, lub przejścia przejściem podziemnym, w którym często można spotkać złodziei. Co więcej, przejścia są źle oświetlone. W przewodnikach i różnego rodzaju informacjach turystycznych możemy spotkać się z określeniami jakoby Brasilia była miastem niefunkcjonalnym. Zbudowanym jako manifest polityczny, a jednocześnie jako idea, bez celu dla człowieka. Miasto jako symbol dominacji przemysłu i maszyn.

Zielone miasto

Brasilia, jak widzimy, nie jest idealna. W miarę rozwoju miasta zaczęło brakować przestrzeni dla mieszkańców. Niekontrolowany rozwój doprowadził do powiększenie się biedy na krańcach miasta, jednak mimo tego Brasilia w dalszym ciągu jest jednym z najlepszych miast do życia w Brazylii.

Dzięki dużemu wskaźnikowi produktu krajowego brutto, Brasilia pozostaje miastem o niskim współczynniku przestępczości. Co więcej, w Brasilii na mieszkańca przypada 100 metrów kwadratowych zielonych przestrzeni.

Brasilia, dzięki swojej historii, może być wzorem dla innych miast zarówno pod względem dobrych rozwiązań, jak i unikania tych wadliwych. Liczy się zaangażowanie, pomysł, dostrzeganie błędów i szybkie ich naprawianie, czego nieco zabrakło w Brasilii.

Musimy jednak pamiętać, że tak jak nie ma ludzi idealnych, tak nie ma idealnych miast!

Źródło: tomorrow.city

Aktualności