Think Lodz

Projekty

Miasta są i będą w coraz większym stopniu centrum życia, pracy, rozrywki w XXI wieku. Współczesne miasta poszukują więc różnych sposobów na tworzenie i rozwój przestrzeni miejskich, które adresują potrzeby, oczekiwania i wyzwania. Celem pierwszego projektu ThinkLodz jest identyfikacja barier i stymulant rozwoju Łodzi w oparciu o ideę współtworzenia, stworzenie kompleksowego modelu zarządzania Łodzią opartego na idei współtworzenia oraz wskazanie praktyczne rozwiązania przekładające idee na sposoby działania.

Tak jak niewielu z nas jeszcze w połowie mają wierzyło w realność groźby wojny, tak wielu Polaków wraz z jej wybuchem z pełnym poświęceniem zaangażowało się zarówno w pomoc Uchodźcom z Ukrainy, jak i wsparciem bytowym i materialnym bestialsko zaatakowanym Ukraińcom. Nie mogło w tych wysiłkach zabraknąć także Fundacji Łódź oraz osób z nią związanych. Wielu z nas zaangażowała się w tych obszarach, z którymi byliśmy związani najbliżej i w których nasza pomoc była najbardziej efektywna. Dotyczyło to także tych najsłabszych – dzieciom z domów dziecka, w tym także tych, które znajdowały się w obszarze bezpośredniego zagrożenia i wojny.

Mamy przyjemność przekazać raport z prac nad projektem „Łódź – miastem współtworzonym i współzarządzanym”. To efekt prawie rocznej pracy 11-osobowego zespołu ekspertów, pracowników naukowych, osób związanych z zarządzaniem instytucjami publicznymi.

Projekt społeczny tworzący szansę dla porzuconych dzieci na relatywnie normalny rozwój w rodzinie (piecza zastępcza – Rodzinne Domy Dziecka) zastępczej i przez to redukcję liczby dzieci przebywających w tzw. instytucjonalnej pieczy zastępczej. Celem projektu jest opracowanie rozwiązań organizacyjnych, prawnych, finansowych związanych z szerszym wykorzystaniem „rodzinnych domów” w realizacji opieki nad dziećmi.