Think Lodz

Indeks inteligentnych miast 2023

Indeks inteligentnych miast 2023

 

Smart City Index 2023

Zestawienie Smart City Index 2023 jest już kolejną odsłoną corocznego rankingu inteligentnych miast. Raport jest przygotowywany przez światowe centrum konkurencyjności IMD we współpracy ze Światową Organizacją Inteligentnych i Zrównoważonych Miast WeGO. Poniższe zestawienie w nieco inny sposób podchodzi do oceny miast na świecie. Główną różnicą jest metodologia. Tutaj dane opierają się na ankietach ludzi (SCI). We wcześniejszych latach brany był pod uwagę wskaźnik HDI dostarczany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Teraz IMD zdecydowało się na wykorzystanie własnego, przetestowanego i udoskonalonego sposobu pomiaru badań. Mimo zastosowania nowej metody wyniki w dużym stopniu pokrywają się z tymi z lat ubiegłych. Miasta, które w poprzednich okresach w tym rankingu plasowały się na najwyższych pozycjach, również w tym roku są w czołówce.

 

Metodologia.

Ranking obejmuje 141 miast z całego świata. W ankietach jest brane pod uwagę kilka kluczowych obszarów. Są to przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo, mobilność, aktywność, możliwości (pracy i edukacji) oraz zarządzanie miastem. Wszystkim obszarom są przyznawane wagi. Suma wyników w poszczególnych kategoriach wpływa na finalne lokaty.

 

Wyniki

 1. Zurych
 2. Oslo
 3. Canberra
 4. Kopenhaga
 5. Lozanna
 6. Londyn
 7. Singapur
 8. Helsinki
 9. Genewa
 10. Sztokholm

 1. Warszawa
 2. Kraków

 

Podsumowanie

Mimo innego podejścia do analizy miast, w dużym stopniu czołówka utrzymuje się na podobnym poziomie. Miasta, które wygrywały poprzednie rankingi, również tutaj plasują się w czołówce. Nie dziwi obecność w pierwszej dziesiątce Zurychu, Kopenhagi czy Singapuru, o których mówiliśmy wielokrotnie w poprzednich artykułach.

W zestawieniu uplasowały się również dwa polskie miasta. Warszawa zajęła relatywnie wysokie 44 miejsce, a Kraków 79, wyprzedzając niektóre stolice europejskie, jak np. Lizbona. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że obaj reprezentanci naszego kraju z roku na rok zajmują niższe pozycje. W 2019 roku Warszawa była 14, a Kraków 47. Pokazuje to jak najlepsze miasta oddalają się od polskich metropolii.

 

Źródło: www.imd.org