Think Lodz

Ranking metropolii globalnych

Metropolia globalna

Czym tak naprawdę jest metropolia globalna?

To miasto o międzynarodowym zakresie oddziaływania w dziedzinie ekonomicznej, kulturalnej i politycznej. Ubiegłoroczne badanie Global Cities Index (GCI) mierzy wyniki 156 miast na całym świecie w pięciu standardowych wymiarach: działalności biznesowej, kapitału ludzkiego, wymiany informacji, doświadczeń kulturowych i zaangażowania politycznego.

Świat wszedł w fazę globalizacji, która jest mniej jednolita i bardziej sieciowa. Wzorce handlu i tworzenia łańcuchów wartości stały się bardziej adaptacyjne w odpowiedzi na rosnącą zmienność geopolityczną i gospodarczą. W tym kontekście globalne miasta są niezbędnymi węzłami elastycznej łączności i skoncentrowanej globalnej różnorodności. W związku z tym stanowią one strategiczną opcję dla biznesu.

Wśród tych miast, liderzy o ugruntowanej pozycji stają w obliczu coraz większej konkurencji ze strony wschodzących ośrodków. Największy wpływ ma na to rewolucja pracy zdalnej, globalne środowisko geopolityczne oraz przyspieszenia pojawienia się sztucznej inteligencji i powiązanych z nią technologii.

 

Ranking globalnych metropolii 2023

Pięć najlepszych metropolii globalnych w 2023 r. pozostaje niezmienionych od 2022 r. Na szóstym miejscu znalazła się Bruksela, która nieoczekiwanie wspięła się do pierwszej dziesiątki. Poniżej przedstawiamy ranking GCI (Global City Index).

 1. Nowy Jork
  Utrzymał pierwsze miejsce w rankingu siódmy rok z rzędu, umacniając swoją pozycję lidera w wymiarze aktywności biznesowej z największym wzrostem wyniku spośród wszystkich 156 miast. Wzrost ten był spowodowany wzrostem liczby „firm jednorożców”, a także większymi przepływami handlowymi. Nowy Jork odnotował również powrót do wyniku sprzed pandemii w zakresie zaangażowania politycznego po wznowieniu osobistych konferencji politycznych.
 2. Londyn
  Utrzymał drugą pozycję. Podobnie jak Nowy Jork, wykazał wzrost wyniku działalności gospodarczej w czasie, gdy wiele miast borykało się z trudnościami gospodarczymi. Miastu udało się w tym roku odwrócić spadkowy trend w zakresie kapitału ludzkiego, ponieważ ogólna liczba studentów zagranicznych nadal rosła pomimo spadku liczby studentów z Unii Europejskiej związanego z Brexitem.
 3. Paryż
  Utrzymał w tym roku stabilną trzecią pozycję. Stało się tak przede wszystkim poprzez spójne wyniki w różnych wymiarach. Paryż przeciwstawił się globalnym trendom spadkowym w zakresie działalności gospodarczej i kapitału ludzkiego, utrzymując się na stałym poziomie od 2022 r. pod względem obu wskaźników. Miasto odnotowało jednak spadek względnych wyników w zakresie doświadczeń kulturalnych. Chociaż Paryż zajmuje bardzo wysoką pozycję w globalnym rankingu w tej dziedzinie, to inne miasta poprawiły się, zmniejszając dystans do stolicy Francji.
 4. Tokio
  Utrzymało się na czwartym miejscu dziewiąty rok z rzędu pomimo spadków w zakresie działalności biznesowej i wymiany informacji, ponieważ inne wymiary znacznie wzrosły, w tym doświadczenie kulturowe i zaangażowanie polityczne. W tej ostatniej kategorii rosnąca obecność think tanków i organizacji międzynarodowych pomogła wzmocnić pozycję japońskiej stolicy jako globalnego centrum politycznego.
 5. Pekin
  Utrzymał swoje miejsce w pierwszej piątce, pomimo ogólnego spadku wyników chińskich miast w tym roku. Wysoka pozycja Pekinu nie będzie jednak trwać wiecznie, ponieważ konsekwencje wysiłków wielu firm i krajów na rzecz dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia zaczęły przejawiać się w niższej aktywności biznesowej, co ma odpowiednie konsekwencje dla doświadczenia kulturowego i wyników zaangażowania politycznego.
 6. Bruksela
  Po raz pierwszy w tym roku znalazła się w pierwszej dziesiątce. Swój sukces zawdzięcza znacznemu wzrostowi w obszarze działalności biznesowej, wspieranemu przez wzrost w obszarze wymiany informacji. Jako centralny ośrodek Unii Europejskiej, miasto przyciągnęło większą uwagę sektora prywatnego, organizując więcej konferencji biznesowych i przepływów kapitałowych.

Globalne metropolie przyszłości

Drugim rankingiem określonym w rocznym raporcie jest GCO (Global City Outlook). Ta klasyfikacja bierze pod uwagę metropolie, które z największym prawdopodobieństwem osiągną w najbliższej przyszłości światową pozycję. Dwa pierwsze miejsca objęły miasta, które wysoko awansowały od poprzednich badań. Może to wskazywać pozytywne zmiany jakie nastąpiły tam w ubiegłym roku. Stanowią one również wyznacznik, jakie działania powinny być podejmowane w ramach metropolii w celu ich korzystnego rozwoju. Tutaj ranking przedstawia się następująco:

 1. San Francisco
  Miasto przejęło w tym roku pierwsze miejsce od Londynu. Było w stanie zrekompensować spadek w rankingu ekonomicznym poprzez znaczną poprawę innych wskaźników. W szczególności, jako lider boomu na sztuczną inteligencję, San Francisco zapewniło sobie najwyższą pozycję w rankingu innowacyjności.
 1. Kopenhaga
  Wspięła się w tym roku o sześć pozycji, aby zająć drugie miejsce, po raz pierwszy wchodząc do pierwszej piątki w GCO. Miasto było świadkiem ogólnej poprawy prognoz dotyczących jego przyszłych wyników, szczególnie w zakresie zarządzania. Miasto korzysta z krajowego programu reform, który ma ambitne cele w zakresie wzmocnienia odporności gospodarki i programów opieki społecznej.
 1. Londyn
  Spadł w tym roku na trzecie miejsce po czterech kolejnych latach utrzymywania tytułu lidera GCO. Nadal utrzymuje się na pierwszym miejscu pod względem dobrobytu osobistego, jednak ciągłe zmagania Wielkiej Brytanii po Brexicie doprowadziły do spadku w wymiarze ekonomicznym.
 1. Luxemburg
  Spadł w tym roku o jedną pozycję na czwarte miejsce w wyniku spadków w zakresie dobrobytu osobistego i innowacyjności. Miasto zdołało jednak znacznie poprawić swoją pozycję w wymiarze ekonomicznym, awansując na drugie miejsce. Metropolia ma dobre perspektywy w szczególności w odniesieniu do zatrudnienia i PKB.
 1. Paryż
  Spadł w tym roku o trzy miejsca, ponieważ doświadczył spadku w wymiarze ekonomicznym w GCO. Podczas gdy wymiar działalności gospodarczej GCI odzwierciedla bieżące wyniki biznesowe miasta, wymiar ekonomiczny GCO prognozuje przyszły sukces gospodarczy. Co więcej, Paryż stanął w obliczu rosnącej niestabilności społecznej w ciągu ostatniego roku, w tym zamieszek spowodowanych gniewem z powodu inflacji.

 

Podsumowanie

Choć czołówka miast pod względem otwartości na globalne przepływy pozostała niezmieniona, to dane z tegorocznego badania GCI wskazują na rosnące znaczenie nowszych, mniej ugruntowanych ośrodków, których zrównoważone położenie geopolityczne i geoekonomiczne czyni je atrakcyjnymi dla kapitału, handlu i ludzi z całego świata. Wyniki raportu wskazują na wzrost w rankingach GCI miast Bliskiego Wschodu, a w szczególności miast Zatoki Perskiej, takich jak Abu Zabi, Doha czy Rijad, którym udało się wykorzystać zbieżność trendów społecznych, geopolitycznych i gospodarczych w celu przyciągnięcia największych talentów i inwestycji.

Globalna mobilność zdolnych osób znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 18 miesięcy, ponieważ pełne zniesienie ograniczeń związanych z pandemią doprowadziło do tego, że ludzie doświadczyli poczucia wolności, którego nie odczuwali od wielu lat. Ruch bezwizowy między krajami powrócił już do poziomu sprzed pandemii. Pandemia spowodowała również zmianę wartości wśród pracowników z pokolenia Y i Z, którzy nadali wyższy priorytet pracy w wybranych przez siebie miejscach docelowych.

Tegoroczny Indeks pokazał również, że miasta, które zdołały wzmocnić swój wymiar kapitału ludzkiego, szczególnie w odniesieniu do szkolnictwa wyższego i przyciągania międzynarodowych studentów, odnotowały znaczną poprawę w swoich rankingach. Miasta muszą również być w stanie przekwalifikować i przesunąć własną lokalną siłę roboczą, aby reagować na zmieniające się wymagania rynku.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że miasta powinny zoptymalizować swoją infrastrukturę społeczną, aby potrafić przyciągnąć do siebie nowych mieszkańców. Pandemia pokazała, że ludzie są naturalnie skłonni do szukania towarzystwa innych ludzi. Społeczności, które zapewniają bogactwo i różnorodność możliwości łączenia, zachowają wysoki poziom przyciągania.

Źródło: www.kearney.com