Think Lodz

Razem współtworzymy Łódź

- PIERWSZY THINK THANK MIEJSKI W POLSCE.

Łódź – współtworzona i współzarządzana

Miasta są i będą w coraz większym stopniu centrum życia, pracy, rozrywki w XXI wieku. Współczesne miasta poszukują więc różnych sposobów na tworzenie i rozwój przestrzeni miejskich, które adresują potrzeby, oczekiwania i wyzwania. Celem pierwszego projektu ThinkLodz jest identyfikacja barier i stymulant rozwoju Łodzi w oparciu o ideę współtworzenia, stworzenie kompleksowego modelu zarządzania Łodzią opartego na idei współtworzenia oraz wskazanie praktyczne rozwiązania przekładające idee na sposoby działania."

W rodzinie siła – Miasto Rodzinnych Domów Dziecka

Projekt społeczny tworzący szansę dla porzuconych dzieci na relatywnie normalny rozwój w rodzinie (piecza zastępcza - Rodzinne Domy Dziecka) zastępczej i przez to redukcję liczby dzieci przebywających w tzw. instytucjonalnej pieczy zastępczej. Celem projektu jest opracowanie rozwiązań organizacyjnych, prawnych, finansowych związanych z szerszym wykorzystaniem „rodzinnych domów” w realizacji opieki nad dziećmi.

Misją ThinkLodz jest wspieranie budowania silnego, szczęśliwego i opartego na idei współtworzenia miasta poprzez tworzenie praktycznych, innowacyjnych i opartych na najlepszych praktykach rozwiązań. Zamierzeniem jest także kreowanie przyszłych liderów Łodzi oraz inicjowanie, organizowanie, ułatwianie i umożliwianie współpracy pomiędzy interesariuszami, którzy są autentycznie zainteresowani efektywnym rozwiązaniem problemów i rozwojem Łodzi.  

Ambicją ThinkLodz jest zdobycie pozycji innowatora na rynku think-tanków miejskich oraz lidera wśród organizacji profesjonalnych wspierających rozwój miast w oparciu o idee współtworzenia. Marzeniem ThinkLodz jest tworzenie przestrzeni, w której Mieszkańcy mają wpływ – współtworzą Miasto.

Idea rozwojowa ThinkLodz opiera się na założeniu budowy i rozwoju Łodzi jako miasta: w którym „chce się żyć”, w którym ludzie uśmiechają się na ulicy, którego Mieszkańcy są prawdziwie dumni z tego gdzie mieszkają, w którym etyka, zasady mają znaczenie, w którym Urzędnik darzony jest szacunkiem i pracuje na rzecz Mieszkańców, Turystów, Inwestorów…,
które rozwija się wielopłaszczyznowo.
Łodzi, w którym chcielibyśmy, aby mieszkały nasze dzieci i wnuki, w którym żyje się zachwycająco - a każdy dzień przynosi radość, uśmiech, satysfakcję.

Bądźmy
w kontakcie

Nie możemy się doczekać, kiedy WAS usłyszymy.

ADRES
Piotrkowska 122 / 7
90-006 Łódź

EMAIL
thinklodz@thinklodz.eu